Region Skåne vill bli delägare i HH-linjen

I Landskrona fortsätter arbetet oförtrutet med att lobba för Europaspåret, det vill säga att nästa fastaförbindelse mellan Sverige och Danmark ska gå genom en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Det solklart hetaste alternativet till nästa fasta överfart är dock HH-linjen, ett alternativ som innebär en bil- och en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör. På onsdagen meddelade den styrande alliansen i Region Skåne att de tillsammans med Socialdemokraterna beslutat att föreslå att Region Skåne blir delägare i HH-linjen.

Inom kort presenterar Trafikverket och det danska Vejdirektoratet utredningen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
– Vi räknar med att utredningen presenteras om cirka två veckor, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande i Region Skåne till Landskrona Direkt.

Region Skåne vill nu gå in som delägare i en fast HH-förbindelse i ett gemensamt ägt bolag med danska staten, av modellen Öresundsbrokonsortiet.

Region Skåne har tillsammans med sju av Skånes tillväxtorter kommit överens om Skånebilden, som fastslår att förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart som möjligt. Även i Greater Copenhagen, samarbetet mellan regioner och kommuner på Själland och i Sydsverige, råder enighet om att byggandet av en fast HH-förbindelse bör inledas omgående.
– Vi är från Region Skånes sida beredda att vara en aktiv part i byggandet av en fast HH-förbindelse och tillsammans med staten ge garantier för de nödvändiga lånen. Både styret och oppositionen i Region Skåne står bakom denna avsiktsförklaring. När medfinansiering nu är på bordet bör staten snabbt kunna ge grönt ljus för projektet, säger Carl Johan Sonesson.

Trots beskedet fortsätter Landskrona stad att arbeta med sitt förslag till fast förbindelse. Förespråkarna för Europaspåret hävdar att HH-linjen inte kan hantera godstrafik. De säger också att godstrafiken över/under sundet kommer att fördubblas när Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029. Detta är inget problem enligt Carl Johan Sonesson.
– Tanken är att HH-linjen tillsammans med en framtida Metro mellan Malmö och Köpenhamn ska avlasta persontrafiken över Öresundsbron som därmed kan ta mer godstrafik.

Enligt kommunstyrelsen ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg (L), hade Helsingborgaren kommit fram till Köpenhamn på 25 minuter via Europaspåret i jämförelse med 50 minuter med HH-linjen.
– Det kanske stämmer men någonstans måste man vara överens och vi är många nu som är överens om att HH-linjen är det bästa alternativet, kontrar Carl Johan Sonesson

Ett annat aber för HH-linjen är att det inte längre ska köra tåg från Sverige på Kystbanan mellan Österport i Köpenhamn och Helsingör. Detta eftersom danskarna inte vill ha svenska tåg på sträckan. Skulle så bli fallet så tvingas de som tar tåget från Helsingborg över sundet att byta tåg i Helsingör för att ta sig söderut.
– Det finns olika beskrivningar av det problemet, är Carl Johan Sonessons korta kommentar.

Närmast väntas delägandet tas upp på Regions Skånes möte den 4 februari och det ska mycket till för att beslutet ska bli något annat än fördel HH-linjen. Från Region Skåne hoppas man därefter att ett skarpt beslut att bygga HH-linjen tas i riksdagen innan mandatperioden slut, det vill säga i september 2022.
– I den bästa av världar kan vi sedan sätta spaden i marken 2024 och ha förbindelsen klar 2030, säger Carl Johan Sonesson.

Torkild Strandberg hade inte möjlighet att se den presskonferens som hölls av Carl Johan Sonesson, Henrik Fritzon (S), oppositionsråd, regionstyrelsens andre vice ordförande samt Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.
– Det som sades har dock ingen som helst betydelse i sak just nu. Det handlade ju bara om vem som ska äga HH-linjen, säger han.

Men trots det massiva stödet för HH-linjen så anser Torkild Strandberg att det är försvarbart att fortsätta att lägga skattemedel på Europaspåret trots att utsikterna för att projektet HH-linjen ska läggas ner är mindre än minimala.
– Så länge vi har expertis, exempelvis trafikexperten Gerhard Troche som i Svenska Dagbladet under julhelgen hävdar att en förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn är att föredra, anser att vi ska fortsätta att driva vår fråga, säger Torkild Strandberg.
– Jag vill också poängtera att vi bara vill att vårt förslag ska utredas på samma vis som HH-linjen.

Att det är av prestige som Region Skåne inte vill diskutera Europaspåret vill inte Torkild Strandberg säga.
– Prestige är nog ett för starkt ord. Men hade Europaspåret utretts lika mycket som HH-linjen så hade chansen varit betydligt större att nästa fasta förbindelse hade gått mellan Landskrona och Köpenhamn, säger han.

Carl Johan Sonesson vill inte gå så långt som att säga att Torkild Strandberg borde spara skattekronorna i Landskrona till annat.
– Han har naturligtvis sin fulla rättighet att driva sin politik enligt de demokratiska spelreglerna. Och det är ju så att besluten inte är tagna ännu. Vi får helt enkelt se vad regeringen i Sverige och Folketinget i Danmark beslutar.

Läs mer: ”Risk för felval av ny järnväg över Öresund” – debattartikel i SVD.

Till arkivet