Allt tryggare i kommunens skolor

268 elever går på Albanoskolan.
Allt fler elever känner sig trygga i skolan. Nästan 90 procent av eleverna är trygga på sina skolgårdar.
268 elever går på Albanoskolan.
Arkivbild: Albanoskolan. Allt fler elever känner sig trygga i skolan. Nästan 90 procent av eleverna är trygga på sina skolgårdar.

Allt fler elever känner sig trygga på stadens skolor. Det visar den årliga mätningen som genoförs av utbildningsförvaltningen. I år svarar hela 91 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan, vilket är en ökning med knappt sju procentenheter jämfört med förra året.

Det strukturerade arbetet med att höja känslan av trygghet både i klassrummen, på skolgården och de andra miljöerna i skolan har gett resultat. Förra året visade enkäten att 84 procent av eleverna kände sig trygga, i år ligger siffran på drygt 91 procent.
–  Enkäten visar alltså att hela nio av tio elever i Landskrona känner sig trygga. Det är en väldigt bra siffra om man jämför med nationella mätningar. Ännu viktigare är att en känsla av trygghet ökar möjligheterna att lära nytt och prestera bra i skolan, säger Fredrik Menkus-Wegbratt, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Landskronas resultat kan jämföras med Skolinspektionens nationella skolenkät från vårterminen 2020 där 86 procent av alla femteklassare i Sverige svarade att de känner sig trygga i skolan. I Landskrona är andelen högre, och ligger på hela 93 procent. Även bland niondeklassarna är Landskronas elever tryggare än rikssnittet. I Landskrona känner sig 91 procent av eleverna i nian sig trygga i skolan, nationellt ligger genomsnittet på 79 procent.
–  Vi är stolta över vårt goda resultat, samtidigt som vi har miljöer vi fortfarande behöver förbättra för att öka tryggheten. Till exempel arbetar vi vidare med att eleverna ska känna sig ännu tryggare på skolornas toaletter och i omklädningsrum, säger Fredrik Menkus-Wegbratt.

Totalt svarade 85 procent av eleverna i Landskronas grundskolor, särskolor och gymnasier på trygghetsenkäten som genomfördes under oktober 2020.

Till arkivet