Lockdown LA

700 personer kom till invigningen av utställningen om Skånska Teatern, rapporterar Sussi Serle, på Landskrona museum.
700 personer kom till invigningen av utställningen om Skånska Teatern på Landskrona museum för på dagen nära nog ett år sedan. Från och med idag tvingas merparten av stadens  kultur- och fritidsverksamheter att stänga ner, till en börja med fram till lucia.

Från och med i dag den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. I Landskrona stad håller biblioteken öppet, medan en rad andra verksamheter stänger tillfälligt för att minska smittspridningen av covid-19. 
– Vi som kommun måste göra allt vi kan för att dämpa smittspridningen. Genom att tillfälligt stänga vissa verksamheter tar vi ansvar i det här allvarliga läget, säger Eva Lövbom, chef för förvaltningen Samhällsskydd och trygghet i Landskrona stad.

De verksamheter som stänger tillfälligt har stängt fram till den 13 december, därefter kommer Landskrona stad göra en ny bedömning. 

Dessa verksamheter hålls öppna: 

Biblioteken 
Biblioteken håller fortsatt öppet, i enlighet med inriktningen av bibliotekslagen och verksamhetens demokratiska roll. Däremot reduceras öppettiderna något. Endast entré och DigidelCenter är tillgängliga för besökare. Max antal besökare i hela biblioteket är 8 personer. Maxtid 30 minuter. Inga toaletter är öppna. 

Kulturskolan 
Kulturskolan har verksamhet som riktar sig mot barn och unga till och med 15 år och kan fortfarande hålla öppet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessutom sker viss undervisning digitalt. 

Fram till den 13 december håller följande verksamheter stängt:

Landskrona konsthall, Landskrona museum, Landskrona Foto och Landskrona Teater stänger sina verksamheter.
Landskrona ishall håller stängt för allmänhetens åkning, men är öppet för föreningsverksamhet som riktar sig till barn och unga upp till 15 år. Karlslundsbadet har endast öppet för skolsim och föreningsverksamhet som riktar sig till barn och unga upp till 15 år. Puls Arena har fortsatt stängt för allmänheten fram till den 13 december, men är öppet för skola och föreningsverksamhet som riktar sig till barn och unga upp till 15 år. 

Övriga idrottshallar och idrottsplatser är även dessa fortsatt stängda för allmänheten fram till den 13 december, men är öppet för skola och föreningsverksamhet som riktar sig till barn och unga upp till 15 år.

Föreningslivet har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och idrottsförbundens riktlinjer. 

Fritidsgårdarna i Landskrona är stängda sedan tidigare. 

Publiktak i Skåne på åtta personer även för sittande deltagare

På måndagen beslutade Länsstyrelsen Skåne att sänka publiktaket till åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. 

Med beslutet gäller därmed ett publiktak på åtta personer för alla typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne, förutom för begravningar där regeringen beslutat om ett undantag på 20 deltagare.
– Jag är medveten om att en publikbegräsning på åtta personer leder till svåra konsekvenser för föreningar, klubbar och arrangörer. Men nu handlar det om att begränsa smittspridningen av covid-19 och då måste vi fatta en del svåra och smärtsamma beslut, säger landskhövding Anneli Hulthén. Inför måndagens beslut hade Anneli Hulthén överlagt med landshövdingar i andra län.
– Vi är i alla län överens om ett publiktak på åtta. Med den stora smittspridning vi har, är det viktigt att det är tydligt vad som gäller. Jag hoppas att vi snabbt lyckas vända utvecklingen så att vi så småningom kan höja publiktaket igen. Här kan jag se en fördel med att vi har regional rådighet över publiktaket för sittande publik, då vi själva kan avgöra när det är dags att höja publiktaket, förhoppningsvis ända upp till 300, säger Anneli Hulthén som också har haft en nära dialog med smittskyddsläkaren i Skåne före beslutet.

– Vi har en omfattande samhällspridning och därför behövs det tas krafttag för att vända utvecklingen. Det innebär naturligtvis uppoffringar men vi är i ett läge där alla måste inse allvaret och att smittspridningen går bara att hejda om vi alla hjälps åt, säger smittskyddsläkare Eva Melander. 

Till arkivet