Annons

36 bostadsrätter byggs nu på Lägerplatsen

På fredagsmorgonen kappades den stora poppel som växt på Lägerplatsen där det nu ska uppföras tre hus med sammanlagt 36 bostadsrättslägenheter.

Långt innan det fördes på tal om att bebygga den dåvarande campingen och Ulkavallen i Borstahusen skulle den gamla lägerplatsen som skiljer Exercisfältet från Granet upplåtas för radhusbebyggelse. Året var 2007 och en oenig byggnadsnämnd hade fattat beslutet.  Nu 13 år senare röjs marken för att göra plats åt tre huskroppar med totalt 36 bostadsrätter.

Annons
 

En långdragen process har lett fram till vad vi idag kan följa på trekanten där Strandvägen möter Citadellvägen.  Det är fastighetsbolaget Midroc som satt spaden i gräsmattan för projektet och idag på morgonen sågades den gamla poppeln ned.
– Bostäderna kommer bli ett fint tillskott i Landskrona och följer våra övergripande strategier om hur staden ska utvecklas på bostadssidan. Som ni själva konstaterar har turerna bitvis varit många under åren men kommer nu slutligen att realiseras med dessutom en spännande och tilltalande utformning. Bostäderna har även mött marknaden väl, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

Det har på fredagsmorgon inkommit reaktioner mot att den välväxta poppeln på plats sågas ner. Tidigare har även en ståtlig hängbjörk fått vika sig för sågklingan.
– Detaljplanen vann laga kraft redan 2011 och då hanterades frågan om trädet kopplat till de byggrätter som planen medger. Det finns inget formellt hinder eller förbud infört i planbestämmelserna om att trädet inte får avverkas. Midroc som nu kommer starta upp sitt projekt med uppförande av 36 nya bostäder på Lägerplatsen kommer att plantera dels ett nytt större solitärt träd på platsen samt ytterligare vegetation för att binda samman cykelstråket mellan Granet och Exercisfältet, säger Johan Nilsson när Landskrona Direkt för saken det på tal. Även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg gjuter olja på vågorna.
– Byggbolaget, Midroc, har gjort bedömningen att trädet är gammalt och behöver ersättas. Det kommer att ske med ett välväxt ädelträd, exempelvis en ek, säger han.

I husen kommer det att bli allt från tvåor till femmor, där den största lägenheten, längst upp i huset, landar på drygt 150 kvadratmeter. Dessutom kommer bostadsrättsföreningen att ha en gemensamhetslokal i ytan mellan husen.

Namnet Lägerplatsen har kopplingar till förra sekelskiftet och Landskronas militära historia. Då satt ytan ihop med Exercisfältet som fungerade som en militär övningsplats och kallades just Lägerplatsen.

Intilliggande Strandvägen är av hävd stadens ”gräddhylla” och redan i slutet av 1800-talet styckade några av kommunens prominenta invånare av tomter för bebyggelse, men här fanns också industrier. En var Andreas Lindhs tegelbruk med egen hamn, ”Lindhs hamn” som i dag hyser småbåtar.

Andreas  Lindh lät också anlägga ett bryggeri, som 1888 övertogs av Carl Krönlein och bryggeriet var verksamt fram till 1962 och området ersättes med radhusbebyggelse.

Länge var det privata villor av modell större som dominerade utmed Strandvägen, men 1975 lyckades HSB förvärva mark för byggande av bostadsrätter, något som då väckte starka protester från kringboende.

Och än värre blev proteststormen när Landskronahem 1988 förklarade att bolaget hade för avsikt att bygga ett niovåningshus på gamla ”Tack så gärna-tomten”.

I boken ”Borstahusen från fiskeläge till fritidsparadis” beskriver Åke Jönsson de upprörda stämningarna när förslaget presenterades. Och något niovåningshus blev det inte, men för drygt 20 år sedan stod de första och hittills enda hyreshusen inflyttningsklara på Strandvägen. Dock med adress Svaneholmsgatan.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser