Annons

Här hittar du de skärpta råden som gäller i Skåne

Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

De senaste dagarna har något färre fall av covid-19 rapporterats i Skåne. Men Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, varnar för att dra några slutsatser av enstaka dagars rapporter.

Annons
 

– Vi har en pågående samhällssmittspridning och det har ännu inte vänt. Det är en allvarlig situation som vi är väldigt oroade för, säger hon.

Det är inte bara antalet covidfall som ökat, utan också andelen fall av dem som provtas som ökat. Detta är enligt Eva Melander ett tecken på en omfattande smittspridning i samhället.

– Därför är det så viktigt att alla nu tar del av och följer de nya skärpta allmänna råd som kom igår, säger hon.

Till och med den 13 december gäller skärpta råd i Skåne

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att:

  • Om möjligt undvika att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta. Den som bor ensam kan umgås med en liten krets andra personer, rådet om att umgås med få personer gäller alla. Undvika att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Håll avstånd även utomhus.
  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de som behöver resa och inte har några andra alternativ kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Undvik alla miljöer och platser där många vistas samtidigt. Håll rejält avstånd till andra, gärna två meter.
  • Avstå från att delta i exempelvis fysiska möten, kurser, konferenser, konserter och föreställningar. Man bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang. Överväg digitala alternativ om så är möjligt.
  • Alla över 15 år avråds från all sorts organiserad idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Överväg alternativ för motionsträning för att på så sätt undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus. Träna individuellt eller utomhus. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.
  • Verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas. För restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas. Erbjud digitala alternativ när så är möjligt.
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser