Annons
Fredagen den 21:e januari
1.8°C 9.7m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Planer på ett 55+ boende i Norra Borstahusen

Så här tänker sig Seniorgården AB att det ska se ut längs med Erikstorpsvägen om ett par år när ett nytt 55+ boende ska stå klart. Illustration: White Arkitekter.

Vi noterar att kommunstyrelsen på torsdag ska besluta om ett så kallat markanvisningsavtal med Seniorgården AB vilka har för avsikt att bygga seniorbostäder till personer över 55 år utmed Erikstorpsvägen.

Annons
 

Enligt handlingarna till mötet är det  Seniorgården AB som nu är redo att teckna ett markanvisningsavtal. Bolaget är intresserade av ett framtida köp av fastigheten Regalskeppet 1 och avser att uppföra flerbostadshus med lägenheter till personer över 55 år. Totalt kommer cirka 45 lägenheter att rymmas inom den planerade byggnationen.

Om marknadsförutsättningarna är sådana att försäljning av lägenheterna omöjliggörs till följd av den begränsning som görs av kundkretsen har bolaget rätt att överlåta markanvisningsavtalet till sitt moderbolag, JM AB.  Intentionerna enligt framtaget arkitektförslag ska då hållas.

Fastigheten som ligger där det idag finns en tillfällig parkeringsplats utmed Erikstorpsvägen saknar än så länge kommunal infrastruktur såsom gator och ledningsnät. Detta avses att byggas ut under 2021 och kommer att möjliggöra ett tillträde till fastigheten i januari 2022.

Fastighetsindelningen i det som tidigare var hål 1-6 på Landskrona golfbana. De 45 seniorbostäderna planeras att byggas på Regalskeppet 1 (understruket med rött) längs med Erikstorpsvägen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser