Smittspridningen ökar i Landskrona och Skåne

På tisdagsförmiddaggen hölls ett avstämningsmöte med Landskrona stads krisledningsgrupp, förvaltningschefer och vd:ar för stadens kommunala bolag för en lägesbild kopplat till corona/covid-19
Varje vecka hölls ett avstämningsmöte med Landskrona stads krisledningsgrupp, förvaltningschefer och vd:ar för stadens kommunala bolag för en lägesbild kopplat till corona/covid-19. Bild från i våras.

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka och bara den senaste veckan har antalet nya fall mer än fördubblats. I genomsnitt insjuknar nu drygt 169 personer varje dag jämfört med ett 70-tal förra fredagen. I Landskrona rapporterades förra veckan in 28 smittade personer, att jämföras med endast tre smittade personer veckan innan dess. Sammanlagt har 176 Landskronabor fram till och med vecka 42 konstaterats med covid-19.

Ökning sker i alla åldersgrupper, men allra mest i gruppen 19-49 år. Antalet inlagda på sjukhus har ökat de senaste dagarna och just nu vårdas 26 personer på avdelningar och fyra får intensivvård. På Landskrona lasarett vårdas i dagsläget ingen patient för covid-19.

Antalet smittade över 70 år är än så länge relativt få, men smittspridning på särskilda boenden har ökat under veckan och det pågår nu smittutredningar på ett 15-tal boenden runt om i Skåne.

Allvarligt läge
– Vi har ett allvarligt läge med smittspridning i hela samhället. För att få stopp på detta måste vi bromsa utveckling tillsammans. Det är nödvändigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när vi är sjuka. Vi behöver också tänka extra på hur vi kan bidra till minskad smittspridning då vi till exempel går in i en butik, går ombord på en buss eller kallar till ett möte på arbetsplatsen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

I Landskrona stad har man varje vecka en lägesuppföljning med förvaltnings- och bolagschefer.
– Vi hade igår en bra dialog. Flera arbetsplatser har i veckan infört roterande hemarbete alternativt har man personal på mer än en geografisk plats med likvärdiga kompetenser.  Så har man det inom utbildningsförvaltningen, individ- och familj samt omsorgen. Detta gäller för administrativa tjänster.  Miljöförvaltning och stadsbyggnafsförvaltningen har redan sedan tidigare infört hemarbete. Bolagen meddelade att de inte har så stor påverkan just nu. De restriktioner man infört i våras fungerar fortfarande, säger Eva Lövbom, räddningschef i Landskrona och Svalöv och tillika chef för samhällsskydd och trygghet i Landskrona stad.

– De förvaltningar som har störst påverkan just nu är omsorgen, utbildningsförvaltningen, och kulturförvaltningen samt stadsledningen – både kommunikation och samhällsskydd och trygghet, säger Eva Lövbom.

I veckan ställdes kulturnatten in och sedan tidigare har Höstkarnevalen gått samma öde tillmötes, samtidigt flaggade det igår för ett publiktak till 300 på kultur- och idrottsevenemang.
– Vi noterade att vi behöver ha en långsiktig inriktning för event, exempelvis för julskyltning men även  valborg som vi ska arbeta med i nästa vecka nu när smittspridningen ökar så snabbt både i Landskrona och i Skåne. Vi får fundera på hur 300 gränsen påverkar oss. Liksom vad lättnaderna för 70 plus innebär, säger Eva Lövbom.

– På kommunikationsavdelningen arbetar man med att nå ut med information riktat mot olika målgrupper så budskapet når ut med att vi har en ökad smittspridning i Landskrona.

Bus eller virus?
Under höstlovet nästa vecka kommer både Halloween och Allhelgonahelgen att uppmärksammas på olika sätt. Men i år måste man tänka annorlunda och hoppa över vissa saker. Det kan handla om att såväl barn som vuxna avstår från fester och andra sammankomster med personer som man normalt inte träffar. Man kanske också ska tänka en extra gång innan man går in i lokaler där det vistas många andra.
– I år får man helt enkelt hoppa över ”bus eller godis” annars finns det risk för att det blir ”bus eller virus”. Det gäller att försöka hitta andra kreativa lösningar för att ändå känna att vi firar både höstlov och helgdagar, säger Eva Melander.

Smittspårningsenheten tungt belastad
På grund av det höga antalet nya fall av covid-19 är smittspårningsenheten tungt belastad. Den som blivit provtagen och får positivt besked om detta via svaret på 1177.se ska inte vänta på att bli uppringd för att börja följa de regler som finns för den som fått positivt provsvar respektive den personens hushållskontakter. Reglerna gäller från det att man fått provsvaret. All information om vad som gäller för en själv, eventuella hushållskontakter och intyg för smittbärarpenning finns att läsa på samma ställe som provsvaret.

Råd till allmänheten

• Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
• Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
• Hosta och nys i armvecket.
• Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
• De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
• Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
• Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Till arkivet