Fri roll för Christian Alexandersson

Christian Alexandersson och Torkild Strandberg har skrivit till Länsstyrelsen i hopp om att man vi sänka kvoten av flyktingar till Landskrona under 2017.
Torkild Strandberg ger Christian Alexandersson  en fri roll i staden där han  under två år får behålla lön och andra förmåner samtidigt som han enbart behöver rapportera sitt arbete till kommunstyrelsens ordförande. Christian Alexandersson väljer också varifrån arbetet ska utföras.

Carina Leffler är sedan i fredags formellt stadsdirektör i Landskrona.
Samma dag undertecknade hon sitt tjänsteavtal samtidigt som Christian Alexandersson skrev under sin ”Upphörande av anställning”.  Under den två år långa uppsägningstiden får han en fri roll där han själv bestämmer varifrån arbetet ska utföras. Transportmedel i form av en Tesla X står Landskrona stad för.

Landskrona stad har återigen en ny stadsdirektör. 49-årga Carina Leffler är dock inte den tjänsteman med bäst betalt i kommunen. Det kommer fortsatt Christian Alexandersson att vara, som under sin 24 månader långa uppsägningstid enbart har skyldighet att rapportera direkt till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)
– Christian ska fram till den 8 oktober 2022 (24 månader) arbeta för staden med tre huvudsakliga uppgifter; etableringar, infrastruktur och särskilt fokus på Europaspåret, säger Torkild Strandberg och inflikar att han året ut även ska ha fokus på Greater Copenhagen.
– Under tiden Landskrona finns i styrelsen för Greater Copenhagen arbetar han även med detta.

Bestämmer själv arbetsplats
I avtalet står det klart och tydligt att det ”enbart” är nämnda områden som han ska arbeta med samt att ”Den Anställde väljer själv varifrån arbetet ska bedrivas…
– Christian Alexandersson avlönas på samma villkor som idag, säger Torkild Strandberg. Det innebär att den famösa Teslan behöver återlämnas först vid leasingavtalets utgång i juni 2022.

Det var i augusti ifjol som stadsdirektörens val av tjänstebil var på tapeten. Christian Alexandersson hade valt en Tesla X. En lyxbil i miljonklassen. En tjänstebil som hur man än räknade hamnade en bra bit över vad anställningsavtalet medgav.
– Jag ville ha Christian. Han ville köra en Tesla, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) då.

Ett år senare önskar Torkild Strandberg ”på grund av en strategiförändring” göra en byte på stadsdirektörsstolen. Lyxbilen får Christian Alexandersson dock behålla under uppsägningstiden.

Alexanderssons villkor
När Landskrona Direkt i somras förhörde sig om Christian Alexanderssons lön inklusive övriga förmåner var svaret att han har 131 000 kronor per månad i lön. Därutöver en utfästelse om en fixerad pensionspremie som är 35 procent av den pensionsmedförande lönen, vilket för närvarande innebär en premie på 49 350 kronor per månad, inklusive avgift för sjukförsäkringspremie och avgift för premiebefrielseförsäkring. Utöver detta omfattades Christian Alexandersson av en utfästelse om pension redan vid 61 års ålder. Liksom övriga förvaltningschefer i Landskrona Stad omfattas han också av en sjukvårdsförsäkring.

Tjänstebilen, det vill säga Teslan kostar 10 000 kronor per månad. Landskrona stad har därtill bekostat en laddstolpe hemma i Christian Alexanderssons hus.

Fram till ifjol höstas var Christian Alexandersson VD för stadens moderbolag, Landskrona Stadshus AB. För detta hade han ett påslag på lönen med 10 000 kronor i månaden Vid ett styrelsemöte i bolaget förkunnade dock ordförande Börje Andersson (-) att Christian inte längre hann med uppgiften och man anställde istället en ny VD.

När Landskrona Direkt ifjol kollade upp vad andra skånska städer betalade för sina stadsdirektörer visade det sig att Christian Alexandersson låg i det absoluta toppskiktet.
– Att ha dugliga chefer och ledare som levererar konkreta resultat är avgörande för hur Landskrona stad lyckas. I den nuvarande stadsdirektören har Landskrona stad fått en ledare som motsvarar de förväntningarna. Sådana ledare kostar mer eftersom de är attraktiva på en större arbetsmarknad. Vi agerar helt enkelt på en starkt konkurrensutsatt marknad. Trots detta betalar det sig oftast genom att det levereras resultat, som annars uteblivit, sa Torkild Strandberg som då var nöjd med stadens högste chef.

Idag är tongångarna andra.
– Fram till den 8 augusti 2021 får han inte åta sig andra uppdrag/sysslor. Efter den 8 augusti 2021 får han det. Detta ska rapporteras till mig, säger Torkild Strandberg.
Under uppsägningstiden har Christian Alexandersson rätt till 40 dagars semester.

Nya chefen
Carina Leffler tillsvidareanställdes i fredags som stadsdirektör.
–  Hon får 125000 kronor månaden i 2021 års lönenivå, det vill säga ingen justering/höjning under nästa år, säger Torkild Strandberg som även ger henne en tjänstepensionsförsäkring med en premie på 35 procent av lönen, det vill säga detsamma som Christian Alexandersson har. Däremot får hon ingen tjänstebil.

Carina Lefflers fallskärm är också den begränsad sett till sin företrädares.
– Hon har 12 månaders avgångsvederlag med full avräkning; dvs om hon tar ett annat jobb/uppdrag under den 12-månadersperioden räknas hennes avgångsvederlag ned med motsvarande belopp i lön, avslutar Torkild Strandberg.

Till arkivet