Museichefen får sluta när kulturförvaltningen omorganiseras

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.
Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef. Ny museichef i Landskrona
Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.
Ulrika Odénius efterträdde Elisabeth Arvidsson som stadens museichef 2016. Därefter har hon hunnit vikariera som kulturchef. Nu har man inte längre plats för henne i den nya organisationen som ska skapas inom kulturförvaltningen.

Under de gångna veckorna har en handfull personer uppmanat oss på Landskrona Direkt att genomlysa den omorganisation som nu är på gång inom Landskrona kulturförvaltning.

– Kulturförvaltningen har liksom alla andra förvaltningar i Landskrona stad fått nya budgetramar inför 2021 som vi jobbar efter. Vi kommer att behöva justera delar av organisationen på grund av effektiviseringar och överskottsmål, men detta är ej slutförhandlat med de fackliga organisationerna och således ingen information som går att förmedla mitt i ett förhandlingsskede, sa kulturchef Christian Dahl, när vi frontade honom med vad vi hört i mitten av september.

Påtryckningar och ytterligare frågeställningar har därefter gjorts men svar har uteblivit. Olika tipsare har därefter talat om en ”förvaltning i gungning”.

Idag nådde vi förvaltningschef Christian Dahl på telefon och han berättade att förhandlingarna nu är slutförda och att bland annat museichef Ulrika Odénius inte längre kommer att vara kvar i den nya organisationen.
– Jag vill helst inte kommentera det hela, säger hon när Landskrona Direkt når henne.

När Landskrona Direkt undrar om stämningen på förvaltningen vill Christian Dahl, tona ner att det skulle vara turbulent.
– Det är inte min uppfattning, säger han.

Råttan på repet…
När den tidigare kulturchefen i Eslöv, Ulrika Odénius anställdes som museichef i Landskrona 2016 var  lovsångerna påtagliga. När sedan Landskronas kombinerade kultur- och fritidschef Kjell Thoresson fick sluta efter miljonrullningarna på Puls Arena var det just Ulrika som fick hoppa in som t.f. förvaltningschef. När sedan Christian Dahl anställdes som kulturchef  av numera utbytte stadsdirektören Christian Alexandersson fick Ulrika Odénius ifjol sommar återgå till sin tjänst på museet. En tjänst som i den nya kulturorganisationen ska se annorlunda ut och där ”annan kompetens krävs”.

Vi upprepar frågan om stämningen på förvaltningen.
– Utifrån kan jag förstå oron. Vi står inför stora utmaningar där samordningen mellan våra enheter är central, säger Christian Dahl och lovar att efter lunch översända de vikande besökssiffrorna för museet och konsthallen likväl som den nya organisationsplanen samt vilka tjänster som berörs.

Till arkivet