Annons

Treklövern presenterar Landskronas Vägval 2.0

Vid en presskonferens utanför Karlslundsbadet presenterade Treklövern med Elvir Mesanovic (MP), Torbjörn Brorsson (M) och Torkild Strandberg (L) i spetsen sitt förslag på vad kommunen ska lägga mest fokus på de kommande fem åren.

Den styrande Treklövern i Landskrona kallade på torsdagen till en presskonferens. På denna presenterade de Landskronas Vägval 2.0, ett förslag till satsningar de kommande fem åren. Det politiska inriktningsdokumentet innehåller fem punkter som Treklövern vill prioritera. Dessa är tillväxt, framtidssäkrad välfärd, trygghet, effektiva bolag, klimat och folkhälsa. På agendan står bland annat en upprustning av idrottsplatsområdet.

Annons
 

2010 antog kommunstyrelsen en utvecklingsstrategi som man valde att kalla Landskronas Vägval. Fokus stod på tre rubriker. Boende, företagsetableringar och segregation.
– Vi har konstaterat att det mesta nu har gjorts, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)
– Vi har nästan 1 200 nya bostäder, flera stora företagsetableringar är genomförda, vi har fått ett stigande skatteunderlag, cirka 2500 nya privata arbetstillfällen har skapats, de som flyttar till Landskrona tjänar mer än de som flyttar från staden och dessutom har bostadsrätter börjat byggas och säljas i Karlslundsområdet, informerar Torkild Strandberg.
– Noterbart är att samtliga bostadsrätter i Karlslundsområdet är sålda.

Nu presenterar alltså Treklövern ett nytt vägval. Det politiska inriktningsprogrammet ska presenteras och klubbas på kommunstyrelsemötet som äger rum den 8 oktober.

Mycket av det som står i Vägval 2.0 är en fortsättning på det vägval som togs 2010. Gällande tillväxten så ska nya detaljplaner arbetas fram och ny mark för fler etableringar skapas. Dessutom ska omdaningen av Centrum/Öster och Karlslundsområdet fortsätta för att minska segregationen.

Treklövern vill också arbeta för en mer hållbar välfärd.
– Vårt mål är att Landskrona ska tillhöra de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna. Samtidigt ska vi tillhöra de 25 procent av kommunerna som levererar högst kvalitet, fortsätter Torkild Strandberg.

Fokus kommer även att ligga på tryggheten och även här kör man på tidigare inslagna vägar.
– Vi konstaterar att brottsligheten minskat kraftigt de senaste åren även om siffran var lite högre 2019 än 2018. Men vi ser också att brottsligheten ändrar karaktär, säger Torbjörn Brorsson, kommunalråd för moderaterna, och förklarar hur man ska minska brottsligheten än mer och därmed skapa trygghet.
– Det är viktigt för oss att fortsätta att samverka med andra myndigheter. Idag har vi ett mycket nära samarbete med polisen men vi kommer att ha mer samarbete med exempelvis Skatteverket och Kronofogden. Allt för att komma åt den grova kriminaliteten.

Effektiviseringen av de kommunala bolagen har givit resultat. Bland de affärsdrivande bolagen som ingår i Landskrona Stadshus AB märks Landskronahus AB och Landskrona Energi AB som tillsammans svarar för cirka 90 procent av koncernens omsättning och resultat. Andra bolag är Ventrafiken, LSR och Landskrona Hamn. De två senaste åren har resultatnivån höjts från sammantaget 10-15 miljoner kronor till en prognostiserad nivå om cirka 100 miljoner kronor åren 2021/2022.

Beträffande klimatet så har staden under senare år gjort omfattande insatser för att minska klimatpåverkan. Stadstrafiken är idag fossilfri, delningspooler finns på Ljuspunkten och i stadshuset med cyklar, elcyklar, elmopeder och personbilar i utbudet. Dessutom har 45 laddpunkter för tjänstefordon etablerats och planering för fler pågår.

Elvir Mesanovic, kommunalråd för Miljöpartiet, vill också arbeta hårt för att fler entreprenörer inom byggbranschen ska tänka på klimatpåverkan.
– Ett exempel är att försöka förmå fler att anlägga solpaneler, säger han.
– För ett bättre klimat krävs även insatser från invånare, företag och Landskrona stad. Staden ska ha som målsättning att underlätta för invånare och företagare att delta i klimatomställningen, samtidigt som vi inom kommunen ska ha höga ambitioner för vår egen klimatpåverkan.

Den tyngsta ekonomiska posten är en upprustning av idrottsplatsområdet. Tidigare var det tänkt att byggjätten Serneke skulle investera i miljardklassen men av detta blev det intet.
– Istället kommer vi att stå för upprustningen själva, säger Torkild Strandberg.
– Vi tror att kostnaden hamnar på 500 till 800 miljoner kronor och dessa pengar kommer vi att ta, bland annat från det belopp som Landskronahem fick in då Sandvången och Pilängen såldes till Stena Fastigheter.

Exakt vad som ska göras på de olika arenorna är inte preciserat i inriktningsdokumentet.
– Det kommer stadsledningen att tillsammans med förvaltningarna att arbeta fram, säger Torkild Strandberg.

Treklövern vill dock inte bara rusta upp de befintliga arenorna.
– Vi vill även se till att de som vill röra på sig spontant ska kunna göra det. Det är inte alla som vill vara med i någon förening, säger Torbjörn Brorsson.
– Exempelvis om jag tränar några ungdomar så ska föräldrarna som är med kunna aktivera sig under tiden. Hela Karlslundsparken är ju ett fantastiskt rekreationsområde med stor potential, fyller Elvir Mesanovic på.

Just hälsan hos Landskronaborna är också en prioriterad fråga i Vägval 2.0.
– Landskronaborna väger lite för mycket, röker lite mer än andra och dricker lite mer alkohol än genomsnittet. Och detta vill vi ändra på. Vi vill starta ett stadsövergripande folkhälsoarbete som är inriktat på att göra Landskronaborna friskare, avslutar Torkild Strandberg.

De tre kommunalråden trivs så väl ihop att de inte tvekar att samarbeta även nästa mandatperiod.

Det bjöds på kaffe på torsdagens presskonferens.
– Några kanelbullar blir det inte. Det passar sig inte att äta kanelbullar när vi talar om folkhälsan. De får vi äta i smyg på café i stan efter presskonferensen, skämtade Torkild Strandberg.

En kommentar till "Treklövern presenterar Landskronas Vägval 2.0"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Återremiss för Vägval 2020

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser