Annons

Här kan kommat att byggas 25 nya radhus

Här vill Midhem bygga 25 radhus i form av bostadsrätter.

Vi noterar att Företaget Midhem projektutveckling AB har anmält intresse av att köpa fastigheterna Vången 1 och Vreten 1 inom detaljplaneområdet Landsbyn i Norra Borstahusen i Landskrona.
Avsikten är att bygga cirka 25 radhus i två plan  med upplåtelseformen bostadsrätt.
För att kunna marknadsföra och aktivt leta efter intressenter till sina bostäder behöver bolaget vara säkra på att de i ett senare skede kan köpa aktuella fastigheter. Mark- och exploateringsavdelningen har därför tagit fram ett markanvisningsavtal som ger bolaget en köpoption till den 31 oktober 2021.
Kommunstyrelsen skickar nu ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser