Här kan kommat att byggas 25 nya radhus

Här vill Midhem bygga 25 radhus o bostadsrätt
Här vill Midhem bygga 25 radhus i form av bostadsrätter.

Vi noterar att Företaget Midhem projektutveckling AB har anmält intresse av att köpa fastigheterna Vången 1 och Vreten 1 inom detaljplaneområdet Landsbyn i Norra Borstahusen i Landskrona.
Avsikten är att bygga cirka 25 radhus i två plan  med upplåtelseformen bostadsrätt.
För att kunna marknadsföra och aktivt leta efter intressenter till sina bostäder behöver bolaget vara säkra på att de i ett senare skede kan köpa aktuella fastigheter. Mark- och exploateringsavdelningen har därför tagit fram ett markanvisningsavtal som ger bolaget en köpoption till den 31 oktober 2021.
Kommunstyrelsen skickar nu ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Till arkivet