Annons

Regionen kartlägger elbehovet

Elbilsladdare i Glumslöv.

Skåne har högre elpriser än andra delar av Sverige. Under 2018 kom dessutom larm om kapacitetsbrist i elnäten. Dessa begränsningar i elsystemet har lett till att skånska företag och kommuner inte har fått den effekt de behöver.

Annons
 

Region Skåne presenterar i dag en rapport med scenarier för Skånes effektbehov från idag fram till 2030 och 2040. Den baseras på regionala prognoser för befolkning, bostadsförsörjning och ekonomisk utveckling.

Trygg elförsörjning
– Scenario för Skånes effektbehov visar vilken roll regioner kan spela för att bättre utveckla förutsättningarna för en trygg elförsörjning. Vi kan, som först i Sverige, visa på effektbehovet ned på lokalnätsnivå, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Rapporten pekar på vikten av att Svenska kraftnät genomför pågående och planerade åtgärder i tid. Om så sker kommer kapaciteten i stamnäten i Skåne vara tillräcklig till en bit efter 2030.

Ett växande Skåne
Samtidigt lyfter rapporten även behov av fokus på fler utmaningar, bland annat på den minskade mängden planerbar produktion i södra Sverige. Ett växande Skåne där framför allt transportsektorn och industrin behöver mer effekt ställer krav på att elförsörjningen utvecklas i samma takt. En trygg elförsörjning är avgörande för Skånes utveckling.

Fortsatta diskussioner
Genom det regionala utvecklingsansvaret vill Region Skåne med rapporten bidra till kunskap och insatser som kan förbättra situationen för det Skånska elsystemet. Rapporten ger ett underlag till fortsatta diskussioner för att uppnå en tillräcklig, tillförlitlig och fossilfri elförsörjning.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Utveckling Skåne

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser