Annons

Bytesaffär ska leda till hyresrätter i Norra Borstahusen

Så här sed den senaste ritningen ut hur kommunen vill att Norra Borstahusen ska gestalta sig.

Utbyggnaden av Norra Borstahusen fortsätter. Bit för bit fylls hela området mellan Erikstorpsvägen och Hälsingborgsvägen med fastigheter av olika slag. Till hösten kommer det även att tilldelas mark till byggande av hyresrätter. Ett av företagen som vill bygga hyresrätter är HME Huset 8 AB. De vill byta till sig mark i Norra Borstahusen mot mer centrala obebyggda tomter.

Annons
 

Johan Nilsson är stadsbyggnadschef i kommunen och han ser ljust på framtiden för Norra Borstahusen.
– Det går mycket bra med försäljningen i området. Intresset är fortsatt stort från exploatörer och vi på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att få avtal tecknade. Marknaden har mött projekten väl och det mesta är sålt, säger han och informerar om vad som händer den närmaste tiden.
– I området vi kallar Landsbyn, det vill säga närmast Hälsingborgsvägen, ska den tekniska infrastrukturen vara klar under våren 2021. Därefter kan exploatörerna komma åt sin mark för att påbörja byggnationen av de nya bostäderna.

Eksjöhus ska bygga 34 enplanhus till en bostadsförening. SHH uppför 53 tvåplansradhus som även de blir bostadsrätter. Dessutom kommer DJK att bygga 17 en- och tvåplans äganderätter.

I området som kallas Strandstaden byggs totalt 550 bostäder.
– Diskussioner pågår med nio olika exploatörer. Markanvisningsavtal planeras och tecknas nu under vintern. Den tekniska infrastrukturen beräknas stå färdig under 2022.

Hyresrätter i Strandbyn
Den sista marktilldelningen i den första etappen sker vid nästa kommunfullmäktige som hålls den 28 september.
– Då kommer det att säljas mark till hyresrätter. Det rör sig om två avtal. Men eftersom besluten inte är tagna politiskt så kan vi inte säga mer i dagsläget, säger Johan Nilsson.

Ett av dessa avtal lär skrivas med Löddeköpingeföretaget HME Huset 8 AB.
– Bolaget äger fyra fastigheter i stan, Sankt Göran 4, 10, 14 och 29. De har byggrätt inom strandbyn i Borstahusen, säger Fatmir Azemi (S), kommunalråd.
– De är alltså intresserade av att bygga hyresrätter. Staden gör därför ett markbytesavtal med företaget vilket innebär att bolaget lämnar sina fyra fastigheter på Sankt Göran och får därför marken på Strandbyn. Företaget ska dessutom betala fyra miljoner kronor om det blir avtal. Fastigheterna på Sankt Göran är de obebyggda tomterna i hörnet av Eriksgatan/Föreningsgatan samt på Sankt Göransgatan

Tidigare har Landskronahem visat ett visst intresserade av att bygga hyreslägenheter i Norra Borstahusen. Men så lär det inte bli. Inte om man får tro Mikael Forsberg, VD för Landskronahem.
– Vi är inte involverade i det projektet alls. Jag vet därför tyvärr ingenting om det, skriver han i ett mejl.

Detta tycker Fatmir Azemi är synd.
– Jag hade önskat att Landskronahem, det vill säga vår egen allmännytta, hade satsa här. Men nu blir det inte så, säger kommunalrådet.

En anledning till projektet Norra Borstahusen var att locka skattebetalare till Landskrona.
– Att få fler och nya skattebetalare är avgörande för vår framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)
– Därför följer vi upp inflyttningen från andra kommuner i alla nybyggnadsprojekt. I Norra Borstahusen varierar det över tid med hur projekten fortskrider men andelen nyinflyttade utifrån ligger mellan 30 och 40 procent av bostäderna som hade köpts av personer som tidigare bodde i andra kommuner. Klart är att detta har påverkat skatteunderlaget positivt, avslutar Torkild Strandberg.

Landskronabaserade Teamab har uppfört Kvarteret Morgondoppet på Strandbyn i Norra Borstahusen.  En spännande arkitektur med inspiration från Indonesien som är framtagen av Emrahus tillsammans med arkitekten Marco Pusterla.  Här är samtliga hus sålda och snart också inflyttade.

Nu bebyggs de sista tomterna på Strandbyn där det nu även står klart att det blir hyreslägenheter.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser