Annons

Nya turer om BDT-filtren

Kraven på BDT-filter i kolonierna ligger kvar. Miljönämnden har dock beslutat att halvera handläggningsavgiften.

Miljönämnden tar nu till sig av en del av kritiken gällande de nya bestämmelserna som innebär att samtliga koloniägare ska installera BDT-filter för att rena vattnet de använder. Kravet på filter ligger kvar men miljönämnden har beslutat att halvera de administrativa kostnaderna som koloniägarna måste betala.

Annons
 

Signaler gällande en sänkning har skickats ut sedan i våras men det var på torsdagens möte i miljönämnden som beslutet slutligen togs.
– Vi har förenklat handläggningen vilket innebär att vi bara tar ut en timtaxa för tre timmar för de som bara har en vask och fyra timmar för de som även har dusch, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.

Det betyder alltså att det nu kommer att kosta knappt 3 000 kronor för de som har vask och knappt 4 000 för de som har dusch. Detta då timkostnaden är 935 kronor. Kostnaden för själva BDT-filtret är dock något som den enskilde kolonisten eller eventuellt koloniföreningen får förhandla fram.

De överklaganden som skett har enligt stadens miljöchef Jörgen Hanak fått avslag.
– Och nu har alla beslut vunnit laga kraft. Därför kommer vi under hösten att göra informationsinsatser till koloniföreningarnas styrelser i första hand och sedan därefter direkt till samtliga kolonister. Därefter kommer arbetet med att installera filter att påbörjas, avslutar Jörgen Hanak.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser