Annons

Arbetslösheten stiger för sjunde månaden i rad

Arbetsförmedlingens månadsstatistik visar på en ökning av arbetslösheten.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Landskrona kommun. Även i hela Skåne stiger arbetslösheten, rapporterar nyhetstjänsten Newsworthy, vilka analyserat siffrorna.

Annons
 

Under juli månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 13,0 procent. Det är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt.  Sett till antalet personer betyder det att 2 814 av 21 646 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande vilket är 459 fler än i juli i fjol.

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Landskrona. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan mars 2018. Landskrona är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Burlöv där arbetslösheten stiger med 3,4 procentenheter.

Landskrona hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (13,0 procent i kommunen, jämfört med 11,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,7 procent), medan Malmö har den högsta (16,5 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 797 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i juli med 2,3 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 9,2 procent. 286 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,7 procent i Landskrona under juli månad, motsvarande 1 619 av 6 831 personer. Det är 0,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol, plus 154 om man räknar personer.

Ungdomsarbetslösheten ökar betydligt
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+6,2 procentenheter). I juli var 16,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande vilket motsvarar 361 personer. Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 148 personer på ett års sikt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser