Annons

NSVA uppmanar till sparsamhet med dricksvattnet

Efter den stora vattenläckan är det viktigt att hushålla med vattnet

Natten till den 13 augusti skedde en större vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar från Vombverket. Under tiden läckan lagas och innan ledningen kan driftsättas igen, har Sydvatten något lägre kapacitet. Sydvatten ber därför alla kommuner som får vatten från dem att hushålla med dricksvattnet.

Annons
 

För NSVA:s del gäller det kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv. I Svalövs kommun är det centralorten Svalöv samt Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp och Tågarp som är berörda.
– Man ska ju alltid använda vatten på ett hållbart sätt, men det är extra viktigt att tänka på sin förbrukning nu när vi har lägre kapacitet då en av våra ledningar inte är i drift,  säger Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten.  

Sydvatten meddelar att arbetet med att laga ledningen är i full gång. Efter att läckan lagats måste vattnet i ledningen provtas för att säkerställa att dricksvattnet i kranen håller god kvalitet och uppfyller livsmedelsverkets krav.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser