Annons

Fokus: Botten att bo i Landskrona

Enligt tidningen Fokus är Landskrona ingen särskilt bra stad att bo i.

Tidningen Fokus presenterade i dagarna sin årliga undersökning gällande vilken kommun det är bäst att leva i. Siffrorna är föga smickrande för Landskrona som tillsammans med 19 andra kommuner hamnar på plats 271-290. Alltså i botten. Faktum är att Landskrona var så bra placerade som plats 74 2019.

Annons
 

Undersökningen som siffrorna bygger på att alla 290 kommuner jämförs utifrån sammanlagt 210 faktorer inom tio ämnen. Arbetsmarknad, bostäder, demografi och jämställdhet, kommunal ekonomi, trygghet, kultur och fritid, miljö, socialt och hälsa samt utbildning. 

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) tar siffrorna på allvar men ställer sig samtidigt frågande till hur undersökningen konstruerats.
– Jag känner väl till Fokus rankinglista och Stadsledningskontoret har ett uppdrag att studera den närmare. Jag tar alla utvärderingar och granskningar på allvar och försöker dra slutsatser av dessa. I fjolårets ranking från samma tidning, ”Fokus”, landade vi i den bättre fjärdedelen bland landets kommuner. Detta har vi gjort under flera år dessförinnan.  I år är resultat annorlunda, konstaterar Torkild Strandberg och fortsätter.
– Jag tycker det finns skäl att titta närmare på detta och kanske ifrågasätta hur undersökningen konstruerats. Förutsättningarna att leva ett bra liv i vår stad har knappast förändrats så radikalt till det sämre på ett par månader. Det finns skäl att granska både resultaten i rankingen och metoden som använts. 

Oppositionsråd Fatmir Azemi (S) menar att klasskillnader är anledningen till det dåliga resultatet.
­– Min generella kommentar är att klyftorna i staden dessvärre blir allt större. Vanligtvis borde det vara bra att bo och leva i en stad som har en bra ekonomi som Landskrona stad faktiskt har, men i detta fallet är det inte så, säger han.

Faktum är att Landskrona hamnar på plats 18 gällande den kommunala ekonomin. Samtidigt ligger Landskrona på plats 286 (av 290 kommuner) inom området sociala förhållande och hälsa. Fatmir Azemi anser att det är bland annat bostadspolitiken som ligger bakom klyftan.
– En av de största faktorerna som påverkar sociala förhållanden är bostadspolitiken. I Landskrona har vi idag områden som Norra Borstahusen, som har blivit en plats för den målgrupp som har förmögenhet . I kontrast till detta har vi områden som Karlslund och Öster som har hög arbetslöshet och sämre boendemiljö.

Torkild Strandberg ser dock inte denna koppling som någon anledning till den stora skillnaden.
– Det finns en tydlig plan för att göra Landskrona till en bättra plats att bo på. Det gäller till exempel faktorer som möjligheten att arbeta i stället för att leva av bidrag och att höja utbildningsnivån. För att detta ska vara möjlig är en stark ekonomi helt avgörande. Utan detta är våra förutsättningar att förbättra staden väsentligt mindre. Det finns alltså ingen motsättning mellan att ha en stark ekonomi och att utveckla möjligheterna att leva ett bra liv. Tvärtom. En stark ekonomi är en grundförutsättning.

Gällande tryggheten så ligger Helsingborg, Landskrona och Malmö på platserna 288-290, alltså längst ner i botten.  
– Detta är en av de faktorer som förvånar mig allra mest och som vi ska titta närmare på. Att stärka tryggheten och minska brottsligheten är prioriterat och här går det bra i Landskrona. Brottsligheten faller i Landskrona och tryggheten stärks. Det som gör mig särskilt tveksam till undersökningen är att städer som till exempel Helsingborg och Stockholm presterar sämre på merparten av variablerna inom Trygghet men ändå ligger högre än Landskrona i Fokus dellista relaterad till Trygghet, säger Torkild Strandberg.

Fatmir Azemi ser en koppling men anser inte att man ska skylla på sina grannar.
– Ja det klart att det kan vara en viss påverkan på grund av närheten till både Malmö och Helsingborg. Men vi ska inte skylla på grannstäderna då vi har ett eget ansvar för våra invånare, att få dem att känna sig trygga att leva och bo i Landskrona.

Trots det dåliga resultatet i undersökningen så ser Torkild Strandberg ljust på framtiden.
– Landskrona arbetar efter en långsiktig plan för att göra detta till en riktigt bra plats att leva och bo på. En sådan resa blir aldrig färdig – det kommer alltid att finnas mer att göra. Vi ska fortsätta arbeta hårt för att sätta tydliga mål och framförallt för att förverkliga dessa. I detta arbete ska vi titta på både Fokus och andras rankingar och bedömningar och ta till oss relevant fakta.

Här hittar du hela undersökningen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser