Annons

300 utbildas inom demensvård

Nu startar Landskrona stad ett demensteam stötta de kommunala hemvårdsgrupperna.

Landskrona stad har sedan tidigare ett demensteam som ska stötta de kommunala hemvårdsgrupperna. Nu görs satsningar på att höja kompetensen inom demensvården ytterligare.

Under de kommande tre åren gör regeringen en satsning för att förbättra vården av och omsorgen om personer med demenssjukdom i landets kommuner. Landskrona stad får under 2020 ett bidrag på 2,8 miljoner kronor som kommer att användas för att höja kompetensen inom demensvård.

Annons
 

– Detta är en långsiktig satsning med syftet att skapa demensvård av hög kvalitet för Landskronaborna. Till en början kommer cirka 300 medarbetare inom Landskrona stads olika verksamheter att utbildas enligt Silviastiftelsens filosofi om vård av demenssjuka inom äldreomsorgen, säger omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer.  
 
– Vi kommer även att arbeta med att Silviacertifiera demensvården i Landskrona och utbilda så kallade ”stjärninstruktörer” inom hemvården, enligt en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Landskrona stad. 
 
Projektet Måltidsvän som inleds efter sommaren kommer också att delfinansieras med hjälp av bidraget. Syftet med Måltidsvän är att äldre ska få sällskap under måltider.

Om regeringen beslutar om fortsatta stimulansbidrag kan satsningarna fortsätta under 2021 och 2022

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser