Europaspåret finns inte med i regionens nya tågstrategi

På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg till Göteborg.
På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg.
På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg till Göteborg.
På Landskrona station i väntan på ett Öresundståg.

Nya regionala tåg med plats för fler på sträckor där flest reser, nya spår på Skånebanan och Västkustbanan samt mer kapacitet genom Helsingborg och Lund med en utbyggnad av fyra spår mellan Kävlinge och Landskrona. Det är några av de satsningar på skånsk järnväg som krävs för att säkerställa regional tillväxt och en bra trafik för alla skåningar. Detta finns att läsa i den tågstrategi som Skånetrafiken och regional utveckling i dag skickar ut på remiss till de skånska kommunerna. Dock inte en rad om Europaspåret däremot flera om den nya HH-förbindelsen.

Region Skåne har under ett års tid arbetat fram en ny tågstrategi, som idag skickas ut på remiss till Skånes kommuner och grannregioner. Tågstrategin visar hur tågtrafiken måste utvecklas fram till 2040 för att Region Skåne ska kunna nå sina uppsatta mål om regional tillväxt och hållbara transporter. Hur trafiken kan komma att utvecklas beror till stor del på hur infrastrukturen byggs ut och vilken budget Skånetrafiken har att röra sig med.

– Strategin visar vilken tågtrafik vi behöver för att Skåne ska fortsätta att utvecklas, men strategin är inte ett löfte om garanterad trafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Tågstrategin tydliggör de olika tågsystemens roller och visar hur Pågatågen och Öresundstågen kompletteras av System 3. Vilket är arbetsnamnet på det regionala tågsystem som ska öka antalet sittplatser på de sträckor som har störst potential till resandeökning. Detta främst i stråken mellan tillväxtmotorer som mellan Helsingborg och Köpenhamn.

Strategin lyfter även behovet av investeringar i järnvägarna i Skåne för att den nödvändiga tågtrafiken ska bli verklighet.
– För att kunna erbjuda skåningarna en bra tågtrafik behöver vi bättre kapacitet i form av fler spår. Tågstrategin utgör ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och Regeringen om vilka satsningar som behövs i det skånska järnvägsnätet, säger Carl Björklund, trafikstrateg på Skånetrafiken.

Strategin är också ett underlag för att planera för framtida upphandlingar av trafik och fordon, samt för prioriteringar i den regionala transportinfrastrukturplanen.
– Behovet av tågtrafik är större än vad infrastrukturen i Skåne har plats för. De åtgärder som redan finns i Trafikverkets plan är inte tillräckliga för att lösa bristerna här, säger Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg på Region Skåne.
– Skåne har några av Sveriges hårdast belastade sträckor och är – som en del av Öresundsregionen med sina 4 miljoner invånare – mer tågberoende än övriga storstadsområden i landet, avslutar Linus Eriksson.

Några nödvändiga satsningar i infrastruktur som belyses i strategin är: Dubbelspår på Skånebanan, partiellt dubbelspår på Ystadbanan, fyra spår på Västkustbanan mellan Landskrona och Kävlinge samt en ökad kapacitet genom Helsingborg och genom Lund.

Tågstrategin redovisar hur tågtrafiken ska utvecklas för att kunna uppfylla Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. I strategin redovisas Skånes behov av tågtrafik för åren 2030, 2035 och 2040. Arbetet leds av Skånetrafiken – och utförs i nära samarbete med avdelningen för regional utveckling.

Remisstiden löper till och med den 11 september. Efter att remissvaren har studerats och synpunkter arbetats in ska tågstrategin beslutas i Region Skånes fullmäktige.

Torkild i tågsamspråk med fd statsminister
Oavsett Region Skånes tågstrategi kämpar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg oförtrutet vidare på sitt spår – om uttrycket tillåts. I tisdags hade han en bra dag,  enligt egen utsago, då han träffade Danmarks förre statsminister, Lars Lökke Rasmussen.
Ett möte som beskrivs som konstruktivt om Europaspåret, vilket som bekant är Landskronas förslag till en ny, fast förbindelse mellan Sverige och Danmark mellan Landskrona och Köpenhamn – för både människor och gods.

Hela tågstrategiremissen kan du ta del av här >>>

Fortsättning följer…

Till arkivet