Annons

Arbetslösheten ökar i Landskrona

Uppdaterad 2020-0612 kl. 14.00.

Igår rapporterade vi om en kraftig ökning av arbetslösheten i Skåne.  Arbetsförmedlingens statistik visar på en uppgång även i Landskrona kommun.

Annons
 

Under maj månad rapporterade Landskrona en total arbetslöshet på 12,1 procent. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol.  Sett till antalet personer betyder det att 2 613 av 21 595 invånare i åldern 16 till 64 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (349 fler än i maj i fjol), rapporterar nyhetstjänsten  Newsworthy, vilka analyserat siffrorna

Landskrona hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i Skåne, 12,1 procent i kommunen, jämfört med 10,7 procent i hela länet.
–  Trots att arbetslösheten växer i Landskrona, minskar klyftan till Skånesnittet, det vill säga att arbetslösheten ökar fortare i Skåne än i Landskrona. Klyftan mellan Skånesnittet och arbetslösheten i Landskrona har inte sedan 2008 varit mindre, säger Mats Persson, arbetsmarknadschef vid  Arbetsmarknad Landskrona.

Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Malmö har den högsta (15,4 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 706 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i maj med 1,9 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 8,5 procent. 285 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda oförändrad
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,8 procent i Landskrona under maj månad, motsvarande 1 538 av 6 746 personer.
– Det är i stort sett lika stor andel som i fjol, rapporterar Newsworthy.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,7 procentenheter i Landskrona. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Landskrona om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Fler ungdomar utan jobb
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+4,9 procentenheter). I maj var 13,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 281 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 111 personer på ett års sikt.

Medan Landskrona har högre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 0,8 procentenheter lägre i Landskrona.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser