Annons

Vad ska hända med Pumphuset i Borstahusen?

Att Borstahusens Museiförening, BMF, kallar till årsmöte i dessa tider av Coronasmitta förefaller för undertecknade märkligt. Vad det bakomliggande skälet till detta förfarande är vill vi inte spekulera i. Vad som bör vara varje förenings mål är att man önskar beläggning på ett fulltecknat årsmöte. Med detta sagt kan man med fog fråga sig hur styrelsen i BMF tänker. Att ställa in årsmötet, som är planerat till torsdagen den 14 maj, bör vara en nödvändig åtgärd.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser