Framdörren förblir stängd

Från och med nu är det den bakre dörren som gäller för på- och avstigning.
Från och med nu är det den bakre dörren som gäller för på- och avstigning.

Den främre dörren på alla bussar i hela Sverige måste stängas av. Allt för att skydda chaufförerna från att smittas av coronaviruset.  Det kravet framförde fackförbundet Kommunal redan för en dryg månad sedan. Nu stänger Skånetrafiken den främre bussdörren  efter besked från Arbetsmiljöverket.

I dag fick Skånetrafiken besked från Arbetsmiljöverket att Skånes kollektivtrafikresenärer inte får använda de främre dörrarna på bussen. Istället hänvisas samtliga resenärer till de bakre dörrarna.
– Skånetrafiken följer Arbetsmiljöverkets besked och stoppar nu all på- och avstigning via de främre dörrarna, säger Saman Tondnevis, affärschef för buss på Skånetrafiken.

I slutet av mars vände sig fackförbundet Kommunal till Arbetsmiljöverket. Syftet var att myndigheten skulle förmå Skånetrafiken att stänga sina bussars främre dörrar. I dag fick Skånetrafiken besked av Arbetsmiljöverket att Skånes bussresenärer inte längre får använda de främre dörrarna.

Skånetrafiken har förberett sig för ett sådant beslut, men samtidigt valt att låta Arbetsmiljöverkets hantering av ärendet ha sin gång.
– Vi vet inte vilka riskbedömningar som Arbetsmiljöverket gjort eller om nya fakta eller bedömningar som kan påverka processen tillkommit. Därför har vi valt att inte stänga dörrarna innan Arbetsmiljöverket givit oss besked, säger Saman Tondnevis och fortsätter:
– Vi är naturligtvis måna om bussförarna och vill att de ska ha en trygg arbetsmiljö. Samtidigt är vi oroliga för att beskedet innebär trängsel i bakdörrarna vilket ökar risken för resenärerna.

Skånetrafiken har haft flera tveksamheter till Kommunals krav och hade bland annat hellre sett  andra lösningar som till exempel plexiglas framför förarna.
– När framdörrarna och de två främsta stolsraderna nu stängs av, exponeras visserligen inte förarna. Däremot måste alla resenärer passera varandra i bakdörrarna, säger Saman Tondnevis.

Beskedet från Arbetsmiljöverket innebär nu att framdörrarna och de två främsta stolsraderna stängs av för kunder. I övrigt går busstrafiken som vanligt.
– Kunder ska ha giltig biljett innan de kliver på bussen. Denna köps enklast i app, men även på webb, hos ombud eller i biljettmaskiner. Det går inte längre att köpa biljett ombord på regionbuss. Kunden ska blippa sin biljett där det finns utrustning.

Till arkivet