Annons

Tack än en gång och Glad Påsk

Glad påsk och tack för allt stöd!

Landskrona Direkt kämpar fortfarande med näbbar och klor för sin överlevnad.
Att vi kan skriva dessa rader och fortsätta efter en mycket välbehövlig påsk beror på det enorma stöd vi fått från det lokala näringslivet och läsare.

Annons
 

Vi vill tacka
Csaba Bene Perlenberg som i lördagens ledare i Kvällsposten satte frågan på sin spets  och uppmanade till investering i Landskrona Direkt (ja, även annan lokal media) som en investering i framtiden för både läsare och publicistiken.  Läs hela hans ledare här:
https://www.expressen.se/kvp/ledare/csaba-perlenberg/det-finns-tva-smittor-corona-och-radsla/

Vi noterar att även Peter Fällmar Andersson på HD:S kultursidor skrev om vår akuta överlevnadsfråga. Läs hans artikel här:
https://www.hd.se/2020-04-04/i-den-grymmaste-av-manader-kan-hd-do

Tack till samtliga annonsörer. De verkar lokalt. Syns lokalt. Besök de gärna såväl på nätet som i deras verksamheter.

261 kronor!
Ett särskilt stort TACK till våra läsare. Fram till stängningsdags på Skärtorsdagen hade cirka 220 av våra trogna läsare swishat eller på annat sätt bidragit till vår stödfond. Allt mellan 16.69 kronor till 1500 kronor har satts in. En handfull rent av 261 kronor. Kärlek till er alla!

Efter påsk läser du fortfarande Landskrona Direkt utan betalvägg tack vare våra annonsörer och följande läsare:

Connie Mantrell
Poul Lorenzen
Göran Nyström
Irene Nordberg
Kim Berkhuizen
David Jönsson
Per-Olov Nederstedt
Caysa Molin
Thord Hallbeck
Ole Mikael Langbråten
Sebastian Swärd
Susanne Wärn-Persson
Lena Anderberg
Per-Olof Bodin
Lars Gustafsson
Jonas Karlsson
Daniel Larsson
Carl-Martin Vikingsson
Jesper Karlsson
Jonas Swärd
Sten Karlsson
Simon Hendin
Roger Jönsson
Marko Huttunen
Vijaya Gullapalli
Conny Lavin
Kevin Johannesson
Emil Tingström
Mats Fransson
Tobias Erlandsson
Line Hovrind Aslaksen
Robin Berkhuizen
Krister Nilsson
Niclas Lundblad
Ola Svensson
Måns Back Nilsson
Erik Renström
Håkan Lans
Lena Nilsson
Katarina Stenbäck Reinhold
Ine Back
Stefan Olsson
Mikael Fransson
Niklas Strömblad
Jonas Arancic Englund
Susanne Schötz
Mattias Pålsson
Csaba Perlenberg
Cecilia Lindell
Jessica Gartsjö Odeholm
Kresimir Andelic
Eva Jonasson
Alexander Halldén
Annika Schultz
Anders Olsson
Per Rosengren
Thor-Björn Johansson
Jonas Karlsson
Joakim Rubendahl
Ann-Charlott Olsson
Marie Öhgren
Mikael Karling
Annika Vedlund
Sandra Nilsson
Love Karlsson
Leif Thorsell
Göran Andersson
Pia Norlin
Ray Grönlund
Jonas Nordström
Christine Lenander
Mats Andersson
Lena Olsson
Anders Thomaeus
Charlotta Thomaeus
Bo Ståhl
Lars Nileskog
Olle Olsson
Gitte Sundin
Jonny Wiklund
Lena Svedberg
Mia Widell
Maria Andersson
Eva Lövbom
Jens Lindberg
Cecilia Lindberg
Carina Johnsson
Oskar Fäldt
Carl-Magnus Hagström
Sonja Sandin
Susanne Jönsson
Anders Jeppsson
Jeanette Höljefors
Stefan Johansson
Annika Reinhold
Stefan Hilding
Bo Madsen
Ingela Marie-Louise Angelin
Peter Plato
Lena Elfborg
Carina Nilsson
Beatrice Rossling Lund
Ulf Bjarke
Caroline Larsson Saglamoglu
Anneli Svanström
Ronald Gummesson
Ann Gomér
Olu Eriksson
Annila Hansson
Johan Rietz
Martin Martinsson
Lars Kajava
Lennart Nielsen
Karl-Johan Willstrand
Christine Anderberg
Emelie Johansson
Rune Andersson
Hege Jönsson
Annika Petersson
Tony Johansson
Kjell Andersson
Christer Nyman
Kristina Nilsson
Elisabeth Mary Auinger
Ulf Nilsson
Mikael Evertsen
Jonas Hallin
Ulf Bengtsson
Birger Olsson
Ulf Nietosvuori
Lotta Andersson
Roger Lindskog
Cay Billqvist
Marie Svensson
Benny Wernström
Göran Olsson
Christina Lindvall
Alve Pålsson
Johanns Perlau
Sonny Johansson
Birthe Johansson
Birthe Lager Wibrand
Eva Helgesson
Johan Ohlsson
Bo Wikström
Bengt Johannesson
Lars-Göran Thorslund
Kurt Boström
Simon Vandetta
Fredrik Lind
Lennart Andersson
Christin Andersson
Christel Jonsson
Marcus Hansson
Dino Giribaldi
Per Helsmo
Håkan Persson
Karin Remnélius Persson
Susann Garpvall
Li Samuelsson
Marie-Louise Andersson
Bertil Andersson
Josefin Persson
Martin Persson
Anette Olsson
Mikael Svensson
Sven Olov Westman
Björn Lind
Nils-Erik Svensson
Tommy Persson
Patrik Helgesson
Per Magnus Svensson
Anders Hansson
Krister Ramström
Maria Goldstrand
Lennart Landin
Johan Falk
Jonas Egvärn
Lena Sandström
Mona Nilsson
Lena Schilt
Mattias Andersson
Jonny Karlsson
Per-Åke Theander
Ove Elf
Mari Westin
Anders Westin
Astrid Lejonqvist
Annika Lindell
Johan Nilsson
Boris Pettersson
Maria Andersson
Linus Malmqvist
Börje Bengtsson
Petri Manu
Christina Erlandsson
Sven Erlandsson
Lars-Olov Wensäter
Kenneth Hansson
Rebecka Hinn
Mikael Törngren
Pär Lindkvist
Gunnel Ståhl
Jonas Olsson
Lena Nilsson
Zivko Stojkovski
Anna-Greta Bergman
Johan Mikael Tegbrink
Fatmir Azemi
Bernt Lindgren
Lennart Lindblom
Annelie Gefvert
Joakim Björk
Rebecka Kainulainen
Mats Aronsson
Douglas Levin
Örjan Kristensson
Gunnar Eskilsson
Madelein Persson
Göran Andersson

Stöd Landskrona Direkt du också!
Hjälp oss genom krisen så ska vi spinna vidare på mer långsiktiga lösningar under tiden.
Sätt in ett bidrag via Swish: 123 360 46 00
Eller till bankgiro 5791-8138.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser