Kram på distans och självskattningstest

För att förhindra smitta sprids på Landskrona Lasarett finns två tält vid akutintaget dit patienter med feber och hosta och andra Covid-19-liknande symptom hänvisas.
För att förhindra smitta sprids på Landskrona Lasarett finns två tält vid akutintaget dit patienter med feber och hosta och andra covid-19-liknande symptom hänvisas för en första kontroll. Om bedömningen är att det rör sig  om en influensasmittad person, möjligen då med covid-19 förs denna till ett isolerat rum.

Bristen på sjukvårdsmateriel, som skyddsutrustning, fortsätter att vara en stor utmaning för sjukvården. Men efter en begäran till Socialstyrelsen fick Region Skåne i helgen en stor försändelse skyddsutrustning och medicinsk teknisk utrustning såsom respiratorer. Utrusning motsvarande tre lastbilar har nu anlänt till Region Skånes centrala beredskapslager. Därifrån ska de sedan distribueras ut till vården runt om i Skåne.

Utrusningen fördelas efter behov och därför hjälps de skånska sjukhusen åt så att det material som finns hamnar där behovet i är som störst. Inför helgen signalerade Skånes universitetssjukhus, Sus, att man han hade akut brist på skyddsutrustning och då ryckte Helsingborg ut och delade med sig av det man kunde avvara.
– Efter att ha inventerat vårt material såg vi att vi kunde omfördela en del till Sus. Så jag lastade bilen full och körde ner det till Lund i fredags. Det var bland annat visir, munskydd och skyddsrockar, säger Håkan Kerrén, chef för akutverksamheten på Helsingborgs lasarett.

Många skåningar använder självskattningstest
Många skåningar har hittat till det självskattningstest som Region Skåne lanserade i fredagskväll, med guidning till rätt instanser i Skåne. Under måndagsmorgonen hade webbsidan med testet haft cirka 20 000 besök.

Testet guidar invånare som vill veta när och var de ska söka vård i Skåne, och när det räcker att stanna hemma och ta hand om sig själv. Av de som hittills har gjort testet har cirka 20 procent fått rådet fått rådet att ringa sin vårdcentral eller 1177.

Självskattningstest nås via 1177.ses startsida och Skane.se. Det går också att nå det via direktlänken https://coronatest.skane.se/

Region Skåne skickar en kram på distans
Tillsammans minskar vi risken för smittspridning. Det är budskapet i en ny en regional informationskampanj som Region Skåne lanserar med hänvisning till 1177 Vårdguiden.

Kampanjen går under namnet En kram på distans och kommer att synas på informationsskärmar runt om i Skåne, både Region Skånes egna skärmar och på de skånska kommunernas. Men den kommer också att gå i sociala medier. Kampanjen lyfter fram vad vi tillsammans kan göra för att minska smittspridningen av covid-19 samt skydda äldre och andra riskgrupper. Budskapet är enkelt – en kram på distans till dig som:

  • tvättar händerna
  • nyser och hostar i armvecket
  • stannar hemma om du är sjuk
  • skyddar dig om du är över 70 år
  • visa omtanke

– Målet är att på ett omtänksamt sätt uppmärksamma och förändra beteenden, att informera om hur vi tillsammans undviker smitta, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.

Kampanjen översätts även till engelska, somaliska, arabiska och teckenspråk.

Till arkivet