Nytt batterilager stöttar när elnätet inte räcker till

På Boliden Bergsöe byggs nu ett nytt batterilager som ska stötta när elnätet inte räcker till. Det hela följs med stort intresse av en handfull intressenter. Bild: Google Maps
På Boliden Bergsöe byggs nu ett nytt batterilager som ska stötta när elnätet inte räcker till. Det hela följs med stort intresse av en handfull intressenter.
Bild: Google Maps

Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi genomför med stöd av Energimyndigheten ett tvåårigt forskningsprojekt och satsar på ett nytt batterilager i Landskrona.

Det nya med projektet är att utveckla ett batterilager som kan förena sänkt elkostnad för kunden med flexibla elnätstjänster som nätstabilitet eller om lokala elnätet inte räcker till. Det smarta lagret väljer den tjänst som är mest lönsam för stunden, oavsett vilken så gynnas kunden när den är delaktig och skapar flexibilitet, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande på onsdagen.

Det är första gången Vattenfall installerar ett så stort batterilager på plats hos en industrikund. Platsen för placeringen blir på Bolidens återvinningsanläggning Bergsöe i Landskrona. Lagret tas i drift till sommaren och har en kapacitet på 1 MWh vilket motsvarar 24 elbilsbatterier av samma typ som finns i elbilen BMW i3, uppger kraftbolaget.

Projektets kostnad ligger på 7,4 miljoner kronor och delfinansieras av Energimyndigheten med 1,9 miljoner kronor.
– Vi arbetar med lösningar för dagens och framtidens behov av flexibilitet. Det unika med projektet är att det kan stötta fyra nivåer i elsystemet: stamnät, region- och lokalnät och elkonsumenten. Projektet är en viktig del av Vattenfalls resa framåt med nya tjänster för våra industrikunder, anpassat till framtidens energisystem och elektrifieringen av industrin, säger Magnus Berg, ansvarig för projektet inom Vattenfall.

Batterilagret placeras på Bergsöes anläggning på industriområdet där batteriet skapar kundflexibilitet genom lagring av fossilfri el när priset är lägre vilket sänker elkostnaden samtidigt som batteriet även stöttar vid förbrukningstoppar.
– Batterier kommer att bli en viktig del i vårt arbete mot elektrifiering och energieffektivisering av vår verksamhet. Detta projekt kommer ta oss en bit på vägen samtidigt som vi också skapar högre energisäkerhet för andra elkunder, säger Mats Gustavsson, energiansvarig inom Boliden.

Landskrona Energi, vilka äger och driver det lokala elnätet i Landskrona ser stora möjligheter med den nya anläggningen. Vid begränsningar i nätet på grund av tillfälligt hög förbrukning, så kallade effekttoppar, kan batteriet stötta det regionala och lokala elnätet.
– Effekt- och kapacitetsfrågorna blir allt viktigare i vår region samtidigt som vi vill främja ytterligare etableringar i Landskrona. Därför ser vi fram emot att utvärdera vilka möjligheter det finns för kunderna att bidra till en mer effektiv användning av nätet och samtidigt påverka sina kostnader, säger Angelo Tizzano, elnätschef, Landskrona Energi.

Även från Energimyndigheten följer man projektet med stort intresse.
– Lokala och regionala lösningar för hur man kan lagra och använda el blir allt viktigare allt eftersom våra behov av el i samhället ökar. Projektet är ett exempel på att det går att hitta lösningar här och nu, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar el.

 

Till arkivet