Miljöförvaltningen backar om BDT-avgift

Kraven på BDT-filter i kolonierna ligger kvar. Miljönämnden har dock beslutat att halvera handläggningsavgiften.
Än inga klarar besked till kolonisterna om BDT-filter.

Många koloniägare har ifrågasatt att miljöförvaltningen ska ta ut en avgift på nära nog 6000 kronor per koloni för att kontrollera de BDT-anläggningar som kommunen vill tvinga koloniägarna att installera. Nu verkar det som att miljöförvaltningen tar ett steg tillbaka och kan tänka sig en lägre summa för några. Landskrona Direkt har träffat miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak och ställt frågor kring såväl avgifterna som vad som motiverar summorna.

I början av februari skickade Landskrona stad ut en broschyr till samtliga koloniägare i Landskrona. I denna uppger kommunen att en så kallad BDT-anläggning, som ska rena avloppsvattnet, ska installeras. De kostar enligt broschyren från 6000 kronor och uppåt. Utöver denna kostnad ”tillkommer en anmälningsavgift på motsvarande sex timmars arvode enligt miljöförvaltningens taxa”.
– Det rör sig om 935 kronor per timme, säger Jörgen Hanak, chef för miljöförvaltningen i Landskrona stad.

Det betyder att koloniägarna ska, förutom minst 6 000 kronor för anläggningen, betala ytterligare nästan 6 000 kronor till Landskrona stad.
– Sex timmar är en medeltid för att behandla ett avloppsärende, motiverar Jörgen Hanak.
– Vi tittar på vilken typ av anläggning du ska ha. Hur stor belastningen är på anläggningen. Hur den kommer att skötas. Sen ska vi skriva ett beslut med anledning av det som kommit in, säger han och förtydligar.
– Dels måste du skicka in en anmälan och en ritning på hur du har tänkt att du ska installera anläggningen. Dels var filtret ska vara och om det ska vara någon förorening. Var ska vattnet ta vägen efter filtreringen? Vi ska bedöma den. Sen får du ett ok på att den får anläggas. Sen får vi göra en slutbesiktning. Vi ska alltså godkänna att allt är gjort på rätt sätt. Det är alltså inte bara ett pappersarbete vi utför.

Protesterna har dock varit många och det finns de som till och med väljer att sälja sina stugor. Det har Landskrona Direkt skrivit om tidigare. Miljöförvaltningen kommer med anledning av protesterna att se över taxorna en gång till och inkomma med ett nytt förslag till miljönämnden.
– Vi bör kunna lägga ett förslag på en reducerad taxa om man följer en viss specifik mall vad det gäller typ av BDT-anläggning och belastningen på den för att det blir en enkel handläggning. Vi ska komma tillbaka till nämnden med ett förslag på en reviderad taxa för just den delen. Vi ska helt enkelt specificera vad som måste vara uppfyllt för att kunna få den lägre taxan.

En anledning till en lägre taxa kan vara att den nuvarande är uträknad för att gälla en ”vanlig” fastighet och inte en koloni.
– Taxan är ställd utifrån ett generellt perspektiv för en hel kommun där det kan vara väldigt olika förutsättningar där man tänker sig ett enskilt hushåll som ska ha en BDT-anläggning. Det kan vara större och mindre hushåll. Det kan vara diskmaskin, tvättmaskin och en massa andra anläggningar kopplade till BDT-reningsanläggningen.

Det är dock klart att man inte får ha en tvättmaskin i en koloni.
– Nej, och därför kan det bli aktuellt med en lägre taxa, säger miljöchefen. Han kan dock inte säga hur låg taxan kommer att bli.
– Det får vi titta på när vi landar. Vi är inte där ännu.

Frågan är hur man besiktigar en installerad BDT-anläggning. Det finns anläggningar som placeras såväl över som under mark.
– Det finns flera olika varianter där. Du kan ju bygga en anläggning själv med en infiltrationsanläggning som du anlägger under mark. Det är det som gör att det blir en lite längre handläggningstid. Om det kommer in en ansökan om BDT-filter som vi inte har sett innan så kanske det inte finns något underlag hur den funkar. Då måste vi på något vis bedöma att den är okej. Därför är det sex timmar. Det kan man tycka är lång tid. Det är alltså inte bara en ansökan som kommer in på ett papper.

Ska kolonisterna bekosta nya tjänstemän?
Landskrona Direkt presenterar ett räkneexempel för miljöchefen. 6 timmars arbete för handläggaren på miljöförvaltningen gånger 1400 kolonier är lika med 8 400 timmar. En svensk tjänsteman jobbar i snitt 1 600 faktiska timmar per år, enligt ekonomifakta.se. Det motsvarar alltså fem heltidstjänster på ett år.
– Det här är ingen process som vi gör så, säger Jörgen Hanak och knäpper med fingrarna.
– Detta är en process på minst två år. Det bygger på att det är rätt så likartade förhållanden. En koloni ska ju inte användas som en bostad. Därför bör man kunna reducera taxan. Men att dra genom 1500 kolonier så tar det ett par år, säger Jörgen Hanak och fortsätter.
– Där är en sak till som blir en del av paketet. Förutom BDT:n så har vi ju toalettavfallet. Du får ju inte ha en vattenklosett. Så det måste vi också säkerställa att där inte är några vattenklosetter kopplade till BDT-finterna eller något annat sätt. Här måste man antingen ha latrinhämtning eller ett eget godkänt omhändertagande av latrinavfallet. Vi måste helt enkelt titta på hela avloppsbiten, säger han och informerar om att det idag finns 60-70 koloniägare som har latriner som hämtas.

Med tanke på att miljöförvaltningen kontrollerar kolonisterna för dyra pengar så ställer sig många frågan vem som kontrollerar miljöförvaltningen så att de verkligen jobbar för den stora pengen?
– Vi har centrala tillsynsmyndigheter, som exempelvis Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket som granskar oss, säger Jörgen Hanak.

Men är det någon som kontrollerar att ni jobbar sex timmar i de fall någon betalt för just sex timmar?
– Nej. Där finns ingen kontroll på det viset. Men det står i kommunallagen att vi inte får ta ut mer avgifter än vad vi har i kostnader. Men det gäller inte i det enskilda fallet. Det gäller centralt.

Det betyder alltså att det finns de som betalar för lite och andra som betalar för mycket men att summa summarum så går det jämnt ut?
– Så kan det bli. Där är en prislapp satt på anmälan på BDT och den är satt på sex gånger det timpris som gäller.

Att en del kolonister bara har en kran utanför stugan för att kunna koppla till bevattningsslang eller ta vatten till en panna kaffe samtidigt som andra har såväl dusch som indraget vatten i stugorna är alltså inget som miljöförvaltningen tar hänsyn till.

Så rengör du filtret
Avslutningsvis frågar vi miljöförvaltningens chef hur man renar de filter som man har i sina BDT-anläggningar. Det har ju spekulerats i att dessa filter kan sköljas av över gräsmattan. Frågan är då varför man har filter över huvud taget.
– Tanken är att man ska ha en kompost där du rister av filtret. Om du sen spolar av filtret över gräsmattan eller annan vegetation så finns där en biologisk aktivitet som tar hand om det. Men släpper du av det i backen så kan det bli problem.

Under samtalet med Jörgen Hanak sitter miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) och lyssnar. Det är alltså hon och hennes politikerkollegor som ska ta beslut om en eventuell förändrad taxa. Men innan det beslutet tas så har hon ett tips till koloniföreningarna gällande inköper av BDT-anläggningarna.
– Jag tycker att styrelserna i varje koloniområde gör så att alla beställer samtidigt. Det måste bli billigare, säger Lilian Håkansson.

Läs mer: 
Kolonist har fått nog – säljer efter beslut i KF

Till arkivet