Annons
Måndagen den 24:e januari
4.8°C 5.9m/s
Dagens namn: Erika

Bygg mellanboende åt äldre

Landskrona har fått ett nytt landmärke och Suellsgatan en helt ny karaktär.

Suellsgatans äldreboende invigdes 2016. Nu vill S se fler boendeformer för äldre.

Socialdemokraterna i Landskrona föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det behövs byggas mellanboende. Mellanboende är en typ av boende för äldre och kan jämföras med det som tidigare var serviceboende.

Annons
 

– Ännu en gång har vi läst i media om en äldre som inget hellre vill än att flytta in på ett äldreboende, säger Eva Örtegren 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

– Tjänstemän och borgerliga politiker tycker att det är rätt att neka äldre som Ingrid 95 år plats på äldreboende. Att hon har problem med synen, svårt att gå och inte längre känner sig trygg hemma ger inte henne rätt till ett särskilt boende, vi tycker inte det är värdigt, säger Eva Örtegren. 

Ett mellanboende, är en boendeform som riktar sig till äldre personer som inte lider av några allvarligare sjukdomar. Tanken är istället att de ska bidra till att bryta isolering och ensamhet på ålderns höst.
– De äldres hem får aldrig bli ett fängelse som det för många är idag, poängterar Eva Örtegren. 

I motionen som är undertecknad av Eva Örtegren, Fatmir Azemi och Anette Nilsson redogör man för Socialstyrelsens brukarundersökning  i vilken två av tio personer inte känner sig trygga hemma fastän att de får hjälp av hemvården.
–  Det är inte värdigt att de äldre skall uppleva sin sista tid i livet så. Därför måst vi bygga biståndsprövade ” Mellanboende” typ tidigare servicehus där det finns möjlighet till måltider och sällskap samt med personal på dagtid,  avslutar Eva Örtegren 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser