Annons

Regionen blundar för Europaspårets argument

Restiden har varit ett av Europaspårets starkaste argument. Nu börjar projektets klimatpotential att föras fram som ett allt viktigare argument.

På sistone har en ny fast förbindelse över Öresund åter hamnat i fokus. Noterbart i sammanhanget är att Landskronas förslag  ”Europaspåret”, har väldigt svårt att nå fram, trots att det är det enda alternativet som involverar godstrafik.

Annons
 

Såväl DN som Sydsvenskan/HD har i dagarna lyft fram vikten av en ny fast förbindelse över Öresund.  Med anledning av tidningsartiklarna skrev kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg så sent som i torsdags en debattartikel som publicerades i Kvällsposten.

Artikeln i Sydsvenskan/HD koncentrerar sig på konsultbolaget Swecos utredning av Öresundsbrons järnvägskapacitet, en rapport som gjorts på uppdrag av Region Skåne.  Här talas det om att när tågtunneln mellan Danmark och Tyskland är klar 2028-29 väntas de långväga godstransporterna på järnväg öka på Öresundsbron. Något som i slutändan kan komma att bli ohållbart.  Det påtalas även att järnvägen över Öresund allt mer kommer att korkas igen då det blir trångt när en ökning av godstågen ska samsas med persontåg.

Swecos konsulter menar att tidtabellen “i praktiken inte är körbar” och slutsatsen säger att Öresundsbron snart måste få en avlastning.
– Rapporten stödjer Region Skånes trafikplanering, att det behövs en fast HH-förbindelse först, därefter en Öresundsmetro, säger Petra Stelling, infrastrukturstrateg på Region Skåne till tidningen.

Politiken vill se en HH-förbindelse
Regionalt är politiken överens. Såväl Region Skåne som Greater Copenhagen-samarbetet förespråkar lösningarna norr om Landskrona trots att HH-förbindelserna inte involverar de framtida godstransporterna. Det är endast Landskrona som stretar emot.
– Vi håller inte med våra partikamrater i regionen, säger exempelvis Fatmir Azemi socialdemokraternas kommunalråd.
– Europaspåret är att föredra. Det arbete som lagts ner är grundligt och betydligt mer genomtänkt än HH, säger han men höjer samtidigt ett varningens finger.
– Frågan är när och om man ska se sig besegrade, säger han och menar att resurserna som avsätts är stora utan att ha exakt koll på hur mycket Europaspåret kostat stadens skattebetalare.
Under den senaste mandatperioden, det vill säga under den jag själv suttit som kommunalråd, har det bara varit ett möte om Europaspåret.

SD och Europaspåret
– För något år sedan var summan cirka 7 miljoner kronor, vet Stefan Olsson, kommunalråd för Sverigedemokraterna och menar att Landskrona inte ska ge upp nu.
– De största kostnaderna för att driva Europaspåret har vi bakom oss. Att vi fortfarande driver frågan om Europaspåret som ett alternativ till en ny fast förbindelse är positivt, det sätter Landskrona på kartan, anser han och menar att regionen blundar för Landskronas förslag.
– Swecos utredning kom fram till att Öresundsbron kommer att bli en flaskhals om 15 år som kommer att begränsa pendlingen, exporten och i slutändan tillväxten. Europaspåret är lösningen på de problem som Sweco pekar ut, men tyvärr blundar Region Skåne för Europaspåret som ett alternativ, säger Stefan Olsson.

”Ingen flaskhals”
Sedan två år tillbaka görs en strategisk analys av en gemensam svensk-dansk projektgrupp. I projektets styrgrupp sitter Lennart Andersson, regionchef vid Trafikverket i södra Sverige.
– Den samsyn du beskriver om att Öresundsbron blir en flaskhals om 15 år stämmer inte. Skåne och Öresundsbron kommer inte att kantra av att Femarn Belt öppnas 2028 eller vilket år det kan tänkas bli. Det är möjligt att politik och näringsliv regionalt beskriver att det skulle vara så men Danmarks och Sveriges expertmyndigheter ser inte att själva bron blir en flaskhals, dock är det angeläget att anslutningarna till bron på båda sidor sundet får en ökad kapacitet. Därför finns det långt framskridna planer i Danmark om att öka spårkapaciteten vid Kastrup liksom vi tittar på hur vi kan förbättra kapaciteten för fler tåg på den svenska landsidan från bron och in mot Malmö och vidare norrut, säger Lennart Andersson.

Var och hur ska godstrafiken ske över sundet 2035?
– Som idag med båttransporter till de skånska hamnarna och med lastbil och järnväg på Öresundsbron. Vi ser gärna att sjötransporterna kan ta en allt större andel av godset.

Inte heller här når Landskrona fram. Frågan är om regionchefen på Trafikverket kan ge förespråkarna för Europaspåret något råd.
– Detta är en typ av påverkansarbete som Trafikverket inte tar ställning till. Vi driver de uppdrag som beslutas av den svenska regeringen, däribland den pågående analysen av en HH-förbindelse. För att ett gränsöverskridande projekt ska kunna röna framgång är det nödvändigt att inte bara ett utan två länder finner att det är angeläget att genomföra, svarar Lennart Andersson.

Landskrona känner sig motarbetade
I Landskrona är Lennart Serder projektledare för Europaspåret och han ger inte mycket för den senaste tidens tidningsartiklar i ämnet.
– Även om dagspressen i Skåne går i Region Skånes ledband och inte vågar ifrågasätta deras slutsatser från de utredningar som görs innebär det inte att Europaspåret saknar supportrar. De viktigaste däribland är de svenska tågoperatörerna, bland annat Green Cargo och SJ, säger Lennart Serder och ser absolut ingen anledning att lägga ner projektet.
– Vi ser så klart gärna att det kommer fler intressenter som kan vara med att finansiera fördjupade analyser, helst en statlig utredning på samma premisser som gäller för HH-utredningen, säger han och bjuder på en liten nyhet i sammanhanget.
–  Vi håller nu på att ta fram en klimatrapport som ska visa på Europaspårets klimatpotential, speciellt för godstransporterna. Den blir klar den här månaden, avslutar han.

Läs mer:
Storebror är starkast
Konsulter och PR för nästan 10 miljoner kronor

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser