Annons

Ett steg närmare bostadsrätter på Lägerplatsen

Så är det tänkt att de tre husen med 36 lägenheter ska se ut på Lägerplatsen.
Illustration: Midroc.

Den 20 december berättade Landskrona Direkt om Midrocs planer för byggnation av 36 bostadsrätter fördelat på tre hus på Lägerplatsen i Landskrona. På torsdagen togs ännu ett steg i samma riktning då kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att Midroc får köpa den aktuella marken för 13 290 000 kronor plus indexuppräkning och en gatukostnadsersättning om 1 530 000 kronor.

Annons
 

Tillträde till fastigheten ska ske då bygglov för erforderlig byggnation erhållits, dock senast den 1 april 2020. Bolaget har 12 månader på sig att påbörja byggnationen efter tillträdesdagen och ska färdigställa byggnationen senast 30 månader från byggstart. Inflyttning är preliminärt beräknad till våren 2022.

För att möjliggöra Midrocs byggnation ska Landskrona stad flytta en spillvattenledning, anlägga en mindre park/gräsyta samt bygga om Öresundsgatan så att denna flyttas från fastigheten. Ombyggnad av gatan och ledningsflytten ska vara genomfört senast den 31 oktober år 2020.

Läs mer: Bostadsrätter med villakvalité på Lägerplatsen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser