Annons

Fler vill bygga i norra Borstahusen

Här vill Dast Mark & Exploatering AB bygga sex nya bostäder.

Ett köpeavtal mellan Landskrona stad och Dast Mark & Exploatering AB gällande markköp i norra Borstahusen har tagits fram. Fastigheterna som företaget vill köpa är Sandstranden 4-5 och Sandslottet 1-4 i Strandbyn. Den totala köpeskillingen för fastigheterna uppgår till 10 miljoner kronor.

Slutligt beslut om affären tas i kommunfullmäktige. Tillträde till fastigheterna ska ske den första i månaden efter att avtalet vunnit laga kraft. Byggnationen ska påbörjas senast 12 månader efter tillträdet och färdigställas senast 30 månader efter byggstart.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser