Annons

Ålgräset 3 får Landskrona stads stadsbyggnadspris

Ålgräset 3 sett från hörnet av gatan erhåller Landskrona stads stadsbyggnadspris 2019. Foto: Landskrona stad.

Som Landskrona Direkt förutspådde redan igår så tilldelades idag Landskrona stads stadsbyggnadspris  för 2019,  Ålgräset 3 i Borstahusen.  Detta för att som politikerna i stadsbyggnadsnämnden menar att fastigheten  bidragit till att skapa Landskronas nya profil mot kusten i Norra Borstahusen.
“Fastighetens formspråk inspireras av det gamla fiskeläget Borstahusen, men i modern tappning”, står att läsa i dagens pressmeddelande från stadsbyggnadsförvaltningen. 

Annons
 

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå. I år utsågs Ålgräset 3 till pristagare.
Så här lyder stadsbyggnadsnämndens motivering:
”Norra Borstahusen och Strandbyn är en del av Landskronas nya stadsrand. Mellan den äldre bebyggelsen, naturen och havet uppstår ett intressant möte som ställer särskilda krav på utformningen. Fastigheten Ålgräset 3 är ett utmärkt exempel på hur traditionella volymer, material och färgsättning kan användas för att skapa ett naturligt sammanhang med platsen. Inspirationen från det gamla fiskesamhällets struktur, uppbyggnad och formspråk blir tydlig men i en modern tappning. Den vindskyddade innergården omsluts av häckar och komplementbyggnader arkitektoniskt väl sammankopplade med huvudbyggnaden. Omsorgen i arkitekturen och den höga kvaliteten fortsätter i gestaltningen av trädgården där både växt- och materialval ger ett väl avvägt, samlat och spännande intryck. Minutiöst genomtänkta lösningar både exteriört och interiört gör byggnaden till en ytterst god förebild för hur de ursprungliga intentionerna för stadsdelen var satta.”

Byggherre har varit Derome och arkitekt var FOJAB arkitekter.

Tidigare pristagare av Landskrona stads stadsbyggnadspris:

2018 – Hotel Öresund Conference & Spa
2017 – Internationella Engelska Skolan med idrottshall
2016 – Västerpark samt hedersomnämnande till Vildanden
2015 – Receptionsbyggnaden vid Mötesplats Borstahusen
2014 – ingen utdelning
2013 – ingen utdelning
2012 – DSV
2011 – Häststallet, Säbyholms montessori samt hedersomnämnande till Emiliaskolan
2010 – ingen utdelning
2009 – Townhouse kv Rehnschöld, arkitekter Conny Ahlgren och Johnny Lökaas
2008 – ingen utdelning
2007 – ingen utdelning
2006 – Nyhamnsprojektet, byggherrar Gustavssons varv, HSB, AB Landskronahem och Svenska hus
2005 – Klas Klättermus, Kristinebergs fastigheter och Thomas Hultegård
2004 – Kv. Nornan, Bertil Mernsten
2003 – ingen utdelning
2002 – STR Service AB på Mården 2, arkitekt Bengt Holmqvist
2001 – ingen utdelning
2000 – ingen utdelning
1999 – Triangelplatsen, arkitekt Monica Gora
1998 – ingen utdelning
1997 – ingen utdelning
1996 – Haldex tillbyggnad
1995 – ingen utdelning
1994 – Strandpaviljongen, arkitekt Ulf Roos
1993 – Gåsen 4
1992 – Kung Karls varv, arkitekt Peter Broberg

I de fall nämnden inte finner något objekt som är värt att belöna, meddelas detta istället. Det är en signal till marknaden att höja ambitionsnivån.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser