Annons

Försvenskningen av Skåne på biblioteket

Föreningen Norden i Landskrona arrangerar en föreläsning på stadsbiblioteket på torsdag. Det är Marianne och Carl-Olof Orsander från Båstad som kommer för att dela med sig av sitt kunnande kring den period då vårt landskap skulle byta identitet och lojalitet. Den period då Skåne skulle bli svenskt till ett, för många skåningar, oerhört högt pris.

Annons
 

Sedan Skåne tillfallit Sverige efter freden i Roskilde 1658 påbörjades ett intensivt arbete med att försvenska landskapet eller ”avskånskningen” av Skåne. Under rubriken ”Ett lands kap av ett landskap” berättar paret Orsander bland annat om hur snapphanarna stred i främst Skåne för den danska sidan under senare delen av 1600-talet. Det berättar även om de mycket hårda straff som utdömdes för tillfångatagna snapphanar. Men även andra som gjorde motstånd mot den svenska överhögheten råkade illa ut.

Sammankomsten på Stadsbiblioteket börjar som vanligt klockan 19.00.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser