Ny chef för Landskrona Stadshus AB klar

Den 4 november tillträder Ola Nilsson som ny VD för Landskrona Stadshus AB. Ola Nilsson har en gedigen karriär bakom sig som affärscontroller/administrativ chef. Ola har tidigare arbetat inom ABB och Perstorp AB samt inom logistik- och transportbranschen.

– Ola Nilsson har en gedigen karriär som controler bakom sig och jag uppfattar honom som både gedigen och målinriktad, säger Börje Andersson, styrelseordförande, Landskrona Stadshus AB.

Fram till Ola Nilsson börjar sitt jobb så är det stadsdirektör Christian Alexandersson som är VD.
– Han har haft posten provisoriskt under uppbyggnadsfasen men nu räcker helt enkelt inte hans almanacka till, säger Börje Andersson.

Landskrona Direkt ber att få översänt anställningsavtalet som tecknats men Börje Andersson är tveksam till att media kommer att få ta del av det.
– Jag får kolla upp hur det är med sekretessen i detta fall. Det rör sig ju om en anställning i ett bolag och inte direkt i den kommunala verksamheten, säger han och ber om att få återkomma.

Landskrona Stadshus AB är ett holdingbolag som ägs av Landskrona stad. Verksamheten omfattar sju dotterbolag och ett 50/50-procentägt bolag. Dessa är Landskrona Hus, Landskrona Energi, Ventrafiken, LSR, Stugbyn, Landskrona hamn, Hilleshögs Företagspark samt Stadsutvecklingsbolaget.

Det egna kapitalet för verksamheterna uppgår till 1,2 miljarder kronor och årsomsättningen till cirka 750 miljoner kronor.

Till arkivet