Annons

Grankvist bedöms som ful fällning

Stadsbyggnadsförvaltningen ryckte ut till Saxtorpsskogen efter en anonym anmälan om trädfällning.
Foto: Landskrona stad.

Det tål att upprepas – fäll inte träd utan tillstånd från kommunen. Det har en fastighetsägare i Saxtorp dyrt fått erfara.

Annons
 

På en tomt i Saxtorp fälldes i somras fem trädkronor utan att marklov för åtgärden sökts eller att startbesked beviljats, som det så tjusigt heter på byråkratsvenska.
– Åtgärden är oåterkallerlig och ger anledning till ingripande av stadsbyggnadsförvaltningen och uttagande av föreskrivna sanktionsavgifter, skriver förvaltningen i ett beslutsunderlag till nämnden som i veckan beslutade att ta ut en sanktionsavgift på 58 000 kronor.

Det var efter att en anonym anmälan inkommit per telefon till stadsbyggnadsnämnden som besök gjordes på platsen. Fastighetsägarna höll vid besöket på att ta ner grenar från träden men det var också tydligt att fem stycken trädkronor var nedtagna och endast trädens stammar var kvar.
– De fem träden kommer sannolikt inte att överleva ingreppet och stadsbyggnadsnämnden likställer därför fällningen av trädkronorna med fällning, står det att läsa i handlingarna.

Plan- och bygglagen (PBL) säger att det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen. Något som alltså är fallet i Saxtorp.

Fastighetsägarna bestrider att några träd skulle ha fällts utan uppger att man endast beskurit fem granar. Man uppger dessutom att man varit i kontakt med en arborist som menar att några träd inte har fällts. Man begär därtill ut kommunens regler och riktlinjer om vad som får göras med träden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser