Annons

50 000 landskronabor – inte på tio år tror regionen

Landskrona växer ständigt men har en bit kvar till 50 000 invånare.

Under tjugo år i rad har Landskronas befolkning ökat.  8 500 fler Landskronabor har det blivit de två senaste decennierna. Vid årsskiftet 2018/2019 hade Landskrona 45 775 invånare. Frågan är inte om staden når 50 000 invånare, utan snarare när det görs.

Annons
 

Så sent som ifjol förväntades Landskrona spränga 50 000-vallen 2023 enligt Region Skåne. Nu har siffrorna reviderats… och det mycket.

Invånarantalet i Skåne fortsätter att öka enligt en helt färsk befolkningsprognos för perioden 2019-2028, framtagen av Region Skåne. Ökningen i Skåne förväntas dessutom vara större än hela landets förväntade utveckling under samma tidsperiod.  Ökningstakten förväntas vara starkare i början av prognosperioden då den stora flyktingströmmen under 2015, fortfarande påverkar befolkningsutvecklingen då personer som nu beviljas uppehållstillstånd blir folkbokförda.

Det något märkliga kan möjligen tyckas när man gottar ner sig i siffrorna för Landskrona är att de skiljer sig en del från det staden räknade fram i våras.

Landskrona stads egen befolkningsprognos baseras på stadens byggprognos. Beräkningen är att kommunen kommer att ha 50 000 invånare i början av 2025 och att befolkningen år 2027 kommer uppgå till knappt 51 500 invånare.

Enligt Region Skåne har staden då en bit kvar. 2025 tror regionen att Landskrona nått 48 266 invånare och två år senare är siffran 48 637.

– Det är Region Skånes enhet för samhällsanalys som har tagit fram deras prognos. Vi låter SCB ta fram vår efter de fått material om planerat byggande av oss, förklarar Tim Andersson Ljung som arbetar med olika utredningar och ärendehandläggning åt kommunstyrelsen. Han anser dock att  skillnaderna mellan kommunen och regionens beräkningar är häpnadsväckande.
– Deras prognos ligger även lägre än den trendprognos som vi tar fram som jämförelse.

– När vi när 50 000 invånare är naturligtvis svårt att säga, en prognos är ett antagande utifrån det man vet då man tar fram prognosen.  Vi tar fram en befolkningsprognos i mars varje år och den baseras i huvudsak på tidigare års utveckling, men även andra parametrar som förväntat byggande och prognoser för migration. Region Skånes befolkningsprognos är gjord senare än Landskrona stads och tar därför i beaktning den minskning av antalet beviljade uppehållstillstånd som skett det senaste året, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) följer utveckling med stort intresse och är inne på samma linje.
Avmattningen i prognosen handlar om att migrationstrycket mot Sverige minskat och att andelen som förväntas få stanna har avtagit. Så man kan nog säga att ytterst på bromsen sitter Erdogan, som starkt begränsar migrationsströmmarna till Europa.

Frågan är då när Landskrona når 50 000 invånare och vad det betyder för kommun mer än att det kvalificerar för kategori ”Större städer” på kartor och dylikt.
–  När vi blir 50 000 är i stort sätt omöjligt att sia om. Det intressanta är egentligen inte antalet utan att Landskrona är en attraktiv stad för både människor och företag. Det är också viktigt att inflyttningen bidrar till att Landskrona blir en stad som står på egna ben – alltså att människor med stabila sociala och ekonomiska förhållanden söker sig till oss, avslutar Torkild Strandberg och Tim Andersson Ljung avrundar med ett brett leende.
– Du får gärna höra av dig i slutet av mars nästa år, då kan jag komma med ett färskt förslag.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser