Vad är det för en mojäng?

Vad är det för en grej som sitter i lyktstolpen?

En observant läsare undrade vad det är för en mojäng som sitter fast i en av lyktstolparna i Stadsparken alldeles vid Gamla Kyrkans grund.

Vi gick ner i parken och mycket riktigt sitter det en märklig pryl på en av stolparna. Enligt etikettmärkningen tillhörde den Malmö Miljöförvaltning. En fråga för stadens dito med andra ord.
Det är miljöförvaltningen i Malmö som satt mätpunkten som en del av den samordnade kontrollen av luftkvalitet i Skåne som drivs av Skånes luftvårdsförbund.  I Landskrona utförs mätningar av NO2, på två ställen fram till och med lördag, svarar Emilie Feuk,  miljöinspektör på miljöförvaltningen i Landskrona. 

Till arkivet