Annons

Bevara det fotografiska kulturarvet

Många fotografiska arbeten hamnar förr eller senare i en fotobok. Landskrona Fotos boksamling huserar i ett litet vackert rum i Tyghuset.  Nu vill riksdagsman Niklas Karlsson (S) se att man i Sverige tar ett institutionellt ansvar för det fotografiska kulturarvet och varför då inte göra just Landskrona Foto till en viktig spelare.

Skapa ett nationellt centrum för bevarande och förmedling av det fotografiska kulturarvet och lokalisera detta till Skåne och Landskrona. Det föreslår Niklas Karlsson, socialdemokrat och riksdagsledamot.

Annons
 

– I Sverige saknas ett institutionellt ansvar för det fotografiska kulturarvet. Det saknas nationellt formulerade mål för bevarande, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Bristen på ett nationellt ansvarstagande medför en risk för att viktiga samlingar förstörs eller säljs till företag i andra länder och därmed försvinner från vårt kulturarv. Ett exempel på detta är när Svenska Dagbladets bildsamling nyligen såldes ut till ett isländskt företag. Här skulle Landskrona Foto kunna spela en viktig roll, menar Niklas Karlsson.

Landskrona Foto har nu haft sex verksamhetsår och har utvecklat aktiviteter som fyllt ut tomrum inom svensk fotografi. Exempel på detta är den internationellt erkända fotofestivalen, banbrytande fotohistoriska utställningar, omhändertagande av viktiga samlingar efter fotografer som Jean Hermanson och Astrid Bergman Sucksdorff, forskningssamverkan med Lunds universitet kring bevarandefrågor och stöd till unga fotografer i början av sin karriär.

– Landskrona Foto skulle kunna utvecklas till det centrum för det fotografiska kulturarvet som Sverige har ett så stort behov av. Genom det samarbete som Landskrona Foto har med Lunds universitet är kompetensbasen för ett sådant centrum tryggat, säger Niklas Karlsson.

– Många andra europeiska länder har förstått betydelsen av detta och har strukturer och organisation för detta. Regeringen bör tillsätta en utredning med målet att skapa ett nationellt centrum för bevarande och förmedling av det fotografiska kulturarvet och i det sammanhanget beakta möjligheten att lokalisera detta till Skåne och Landskrona, avsluta Niklas Karlsson.

På Landskrona Foto just nu
På Landskrona Foto på Tyghuset kan man just nu beskåda de inskickade bidragen till årets upplaga av Svenska fotobokspriset. Böckerna visas i en utställning på Landskrona Foto fram till och med den 12 oktober. Samma dag är det sista chansen att beskåda utställningen Svärta som visar fotografier från landets tunga industrier tagna av Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom.

Niklas Karlsson utanför Landskrona Fotos lokaler, vilka finns i Tyghuset vid Kasernplan.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser