Nu blir Te(S)(L)an politik

Så här ser stadsdirektörens Tesla X ut. Bild från offert/erbjudandet som kommunen fick.
Så här ser stadsdirektörens Tesla X ut. Bild från offert/erbjudandet som kommunen fick.

Var det rätt av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) att tänja på gränsen för vilken tjänstebil stadsdirektören skall få lov att köra? Det undrar socialdemokraten Jonas Esbjörnsson som nu öppnar upp för en debatt i ämnet i kommunfullmäktige.

Det har gått en månad sedan HD avslöjade att stadsdirektör Christian Alexanderssons nya tjänstebil var en lyxig Tesla. Flera medier har därefter hakat på och rapporterat om den tjänstebil stadsdirektören beviljats av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg. Nu är det politikens tur. Jonas Esbjörnsson (S) har idag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, där han ställer fem frågor om kommundirektörens Tesla till Torkild Strandberg.

Reglementet som möjliggör för Torkild Strandberg att på delegation fatta beslut kring stadsdirektörens förmåner anger bland annat en beloppsgräns för värdet av den tjänstebil som får komma i fråga. Teslan som plockats ut överskrider detta belopp. Här har stadsdirektörens kompetens i kombination med att det totalekonomiskt och miljömässigt är bättre med en elbil angetts som motiv för att summan överstigits.
– Oavsett vad man anser om stadsdirektörens värde, om det är en rimlig prioritering i en ekonomiskt svår situation för kommunen eller om miljövänligheten, så kvarstår att beslutet är fattat på delegation av Torkild Strandberg på ett sätt som överskrider vad han enligt reglementet har rätt att göra. I en demokrati är det viktigt att regler följs, särskilt om delegationen medför en risk för vänskapskorruption. Stadsdirektören fick sin tjänst utan en öppen rekrytering. Han har tillhört Torkild Strandbergs krets under några år där inriktningsbeslut uppenbarligen fattas vid sidan av demokratiska organ och politiska partier, skriver Jonas Esbjörnsson i sin interpellation och avslutar med att ställa följande frågor:

  • Av vilken anledning anser du att du har rätt att fatta beslut som frångår ett reglemente som Kommunstyrelsen beslutat om?
  • Är det lämpligt att du som person fattar beslut om ekonomiska villkor för en tjänsteman som du dagligen samverkar med?
  • Finns det fler beslut i ekonomiska frågor som du beslutat om och som gynnar stadsdirektören?
  • Vilken signal tycker du att det här förfarandet skickar ut i organisationen när det gäller förhållandet till kommunens regelverk?
  • Skall andra personer med delegation tolka ditt förfarande, som att det är fritt fram att fatta beslut vid sidan om beloppsgränser i budgeten om man anser att det av andra skäl är bra för kommunen?

Läs mer:

Till arkivet