Inga senior- eller sommarkort till Ven

Det nya avtalet med Region Skåne för att upprätthålla passagerartrafiken mellan Ven och Landskrona ger en intäkt från Region Skåne på 7,7 miljoner kronor per år, vilket innebär en intäktsförlust för Ventrafiken på 2,8 miljoner kronor per år i förhållande till föregående avtal. Det nya avtalet gäller för den kommande femårsperioden. Landskrona stads bidrag kommer att vara kvar på 10,5 miljoner kronor för 2019. För att verksamheten ska fungera utan nedskärningar i tidtabell eller liknande behöver Ventrafiken se över både kostnads- och intäktssidan
Avtalet med Region Skåne för att upprätthålla passagerartrafiken mellan Ven och Landskrona ger en intäkt från Region Skåne på 7,7 miljoner kronor per år, vilket innebär en intäktsförlust för Ventrafiken på 2,8 miljoner kronor per år i förhållande till föregående avtal. Lägg därtill att staden sänker sitt bidrag med motsvarande summa. Avtalet gäller för den kommande femårsperioden och medför att även i framtiden är Seniorkort, Sommarkort och Öresund Runt-biljetter undantagna för resor till och från Ven.

Färjetrafiken mellan Landskrona och Ven är beroende av bidrag. Detta hindrar kommunen från att låta stadens 70-plussare åka med sina seniorkort på linjen. Det beslutade politikerna i kommunstyrelsen i förra veckan.

Såväl Region Skåne, som ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken, som Landskrona stad, ger bidrag till Ventrafiken då omsättningen/biljettförsäljningen endast täcker cirka 50 procent av rederiets kostnader.

Region Skåne och Landskrona stad har under perioden 2014-2018 bidragit med vardera  10,5 miljoner kronor årligen. De senaste tre åren har Rederi AB Ventrafiken emellertid redovisat ett plusresultat på mellan 5-6 miljoner kronor per år. Därför föreslås nu att Region Skånes bidragsnivå sänks till 7,7 miljoner kronor per kalenderår och samma summa bidrar då även Landskrona stad med. Dessutom föreslås en ”vinstdelning” för kommande avtalsperiod under förutsättning att Rederi AB Ventrafiken redovisar ett ekonomiskt överskott överstigande 1,0 miljon kronor.

I samband med att Skånetrafiken lanserar ett nytt biljettsystem kommer samtliga periodbiljetter utställda av Skånetrafiken med en zon som omfattar hamnarna i Landskrona och Ven vara giltiga för färjeöverfarten mellan Landskrona och Ven med undantag för Skånetrafikens sommarbiljett, Öresund Runt och Seniorkort. Detta ställer en del frågor varför just dessa biljettslag lämnas utanför uppgörelsen.

Vi frågade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) hur han motiverar för 70-åringen på Ven som ska behöva pröjsa 180 kronor för att ta sig in till stan för att besöka sin tandläkare när tidigare klasskamraten i Asmundtorp blir bjuden av staden för att uträtta samma ärende?
– Prisjämförelsen haltar. 180 kronor blir det om man köper enkelbiljetter. De är framtagna med turister som målgrupp. Ventrafiken har ett klippkort med tio enkelresor, som vänder sig till fastboende. Ett kort gäller under en tolvmånadersperiod. Då kostar en enkelresa 37:50, svarar han.

Vi tvistar till frågan. Från Kyrkbacken åker samma person till Glumslöv. Skånetrafiken bjuder på bussen på Ven och transporten mellan Landskrona och Glumslöv vare sig den sker med buss eller tåg, däremot får 70-åringen själv betala för båtbiljetten. Ventrafiken är i kommunal ägo och det är lokalt som det beslutats om fria resor för 70+. Hen får liksom inte det att gå ihop. Vari ligger logiken?
– Utmaningen är att staden inte kan subventionera de som är 70 år och äldre och boende på Ven, utan att göra samma med alla boende på fastlandet. Det skulle innebära en stor utgift under sommarsäsongen, vilket är svårt att motivera när Ventrafiken redan subventioneras med 15 miljoner kronor om året.

Vad skulle det kosta om alla 70+ fick åka med även på båten?
– En sådan uppskattning är svår och nästan omöjlig att göra. Redan idag subventioneras Ventrafiken med 15 miljoner kronor om året.

Enligt uppgift från en läsare kostar en vuxenbiljett Gränna-Visingsö-Gränna 50 kronor. Enkel biljett Göteborgs Centralstation till Donsö i södra skärgården kostar med spårvagn och färja 30 kronor. Landskronas pensionärer åker Helsingborg-Helsingör-Helsingborg för 72 kronor. Till Ivön är det gratis och listan kan göras längre.
– Att jämföra olika linjer och priser är vanskligt. Helsingborg-Helsingör är en helt annan linje med ett helt annat uppdrag. När det gäller skärgårdstrafik är det helt andra regler i bemanning och säkerhetskrav och därför inte jämförbart med de krav och kostnader det ställs på Ventrafiken.

– Gränna-Visingsö får ett stort statligt bidrag och därmed inte alls de krav på lönsamhet som Ventrafiken. De har delat upp så Trafikverket bedriver driften via en direktupphandling med staten och kommunen sköter bokning och biljetter och dess intäkter. Ivön är en ren statlig linfärja via Trafikverket. Staten har vid upprepade tillfällen varit tydlig med att man inte vill ta över driften av Ventrafiken.

Tittar man sen på Öresund Runt kortet så kan ”Nisse” i Kristianstad åka till Simrishamn-Ystad-Malmö-Köpenhamn-Roskilde-Helsingör-Helsingborg- Ängelholm-Båstad och hem igen under två dagar för 299 kronor. Den betydligt kortare rutten Bäckviken-Landskrona-Malmö-Köpenhamn-Helsingör-Helsingborg och ut till ön igen går loss 487 kronor om man inte har det omtalade tiokortet.  Man kan ju undra varför Kristianstadsbon får så mycket mer för sina skattekronor än Landskronabon i Bäckviken. Även det så populära Sommarkortet undantar även det Ven.

– Dessa kort är Skånetrafikens produkter. Sommarkortet har tagits fram för att stimulera till åkande under Skånetrafikens lågsäsong – det  vill sommaren när människor har semester och skollov och inte pendlar. För Ventrafiken är situationen den omvända – på sommaren råder kapacitetsbrist och det är då intäkterna för att klara resten av året ska komma. Om Skånetrafiken hade ett ”höst- eller vårkort” skulle detta vara intressant, säger Torkild Strandberg.

Avslutningsvis undrar vi om Ventrafiken rent av landets dyraste rederi.
– Frågan är omöjlig att besvara. Det finns bara ett Ven och därför är det svårt att hitta relevanta jämförelseobjekt. Vilket man än väljer kan man resa invändningar kring hur förutsättningarna skiljer sig åt, svarar Torkild Strandberg.

En Öresund Runt-biljett gäller på i stort sett halva Själland – på alla DSB:s tåg, inklusive S-tog, på metron och Movias bussar i hela huvudstadsområdet samt på ForSeas färjor mellan Helsingborg-Helsingör. Den gäller dessutom i hela Skåne för resor på Skånetrafikens alla tåg och bussar, dock har man inte lyckats få med färjelinjen Ven- Landskrona.
Till arkivet