Internationellt ungdomsledarläger

Många testade äventysgolf för första gången när ungdomar som till vardags utövar taekwondo träffades på läger i Borstahusen.
Många testade äventyrsgolf för första gången när ungdomar som till vardags utövar taekwondo träffades på läger i Borstahusen.

Dagarna innan midsommar stod Landskrona Taekwondo Akademi värd för Baltic Leadership, ett internationellt läger med syftet att skapa starka och trygga ungdomsledare som kan bidra till organisationsutveckling i hemländerna. Det hela hölls i Borstahusen.

–  Vid årets läger har vi haft deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Lettland och  Tyskland. I övrigt har vi deltagare med anknytning till Tjeckien, Ungern, Albanien, Grekland, Palestina, Libyen, Irak, Iran, Syrien och Senegal. Med andra ord, ett brett internationellt spektra som sträcker sig långt utanför Baltikums gränser, då majoriteten av deltagarna även är andra och tredje generationens invandrare, berättar Johan Berg i Landskrona Taekwondo Akademi.

Lägrets innehåll har innefattat praktiska samt teoretiska aktiviteter.
– Ungdomarna har fått reflektera över vilka kompetenser och färdigheter de tycker är viktiga hos en ledare. De har även haft ledarerfarenhetsutbyte i form av gruppdiskussion, säger Johan Berg.

Deltagarna, vilka organiserat veckans samlingar, består av både unga män och kvinnor med arbetslivserfarenhet från både från skolor och föreningsliv, från gräsrot till olympisk nivå.
– Ett par av ledarna har rent av deltagit i de olympiska spelen i ledarroller.

Utöver erfarenhetsutbytet och nätverkandet har ungdomarna hittat nya infallsvinklar kring organisation och ledarskap.
– De har inspirerats av nya idéer och tankar rörande föreningslivet. Mångfalden bland deltagarna har bidragit till ett öppet diskussionsforum kring olika länders integration, organisation och ledarskap. Samtidigt har detta automatiskt gett en ökad förståelse för varandras kulturella bakgrunder, avslutar Johan Berg.

Det fina vädret inbjöd till ett par dopp i Lill-Olas.
Såväl fysiska som teoretiska övningar ingick i lägerveckan.
Runt matbordet fördes intensiva samtal.

Till arkivet