Snart klart på Pilåkersgatan

Snart tas Pilåkersgatan åter i bruk fullt ut.
Snart tas Pilåkersgatan åter i bruk fullt ut.

Arbetet med att återställa Pilåkersgatan mellan kvarteren Pilängen och Pilåkern börjar närma sig sitt slut. Målet är att gatan ska öppnas för trafik senast vecka 28.

Arbetet med att öppna upp en väg genom hela Karlslundsområdet har snart nått ännu ett delmål. Med start vecka 26 kommer Pilåkersgatan att asfalteras mellan kvarteren Pilängen och Pilåkern och det arbetet kommer att ta en till två veckor. Sedan kommer den delen av gatan att åter öppnas upp för trafik.

Nästa steg blir att arbeta med Idrottsvägen mellan Emaljgatan och före detta Pilängstorget för att binda ihop denna del med Pilåkersgatan och den nybyggda delen av Idrottsvägen som går upp till Hjalmar Brantings väg vid ridhuset. Dessutom kommer omfattande ledningsarbeten att göras vilket innebär att en del av Idrottsvägen stängs av från och med måndagen den 17 juni till årsskiftet. Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att släppa av och hämta vid Pilängsskolan och Pilängsgårdens förskola.

Till arkivet