Annons

Kommunen vill behålla skog i Saxtorp

Att Landskrona stad köper mark för att det ska byggas är ingen nyhet. Mer ovanligt är det att kommunen köper mark för att det INTE ska byggas. Men så kommer att ske om kommunfullmäktige följer kommunstyrelsens förslag.

Annons
 

Det är en bit mark i utkanten av Häljarp som idag ägs av HSB Projekt Mark Exploatering i Malmö AB som kommunen vill åt. Fastigheten ligger i Saxtorpsskogen söder om Häljarp, norr om Stora Byvägen, och har en areal om cirka 72 700 kvadratmeter.
Landskrona stads översiktsplan beskriver Saxtorpsskogen som det enda egentliga skogsområdet inom Landskrona kommun. Skogen är av stort värde ur natur- och rekreationssynpunkt och det är viktigt att bevara skogsområdet orört. Genom markägandet säkerställer staden bevarandet av skogen som rekreationsområde.

Därför föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta att godkänna överenskommelse som innebär att staden köper fastigheten Saxtorp 31:16 för en miljon kronor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser