Annons

Kommunen vill köpa bangårdsområdet

Detta område ägs idag av Jernhusen. Landskrona stad vill dock köpa det för att kunna utveckla de centrala delarna av staden.

Landskrona stad har sedan en tid tillbaka fört diskussioner med Jernhusen Fastigheter AB. Syftet är att kommunen ska köpa bangårdsområdet bakom den före detta järnvägsstationen. Parterna är nu överens om en köpeskilling om totalt 4 000 000 kronor för marken. Området omfattar totalt cirka 57 400 kvadratmeter. Att priset är så lågt med tanke på läget beror på att kommunen kommer att stå för eventuella framtida saneringar av marken.

Annons
 

Några direkta planer för vad som ska byggas på området när kommunen väl äger marken är inte bestämt.
– Vill vi att centrum ska växa så är det åt det hållet. Någon annan möjlighet finns inte. Men vad där ska byggas får framtiden förtälja, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.
– Till en början kommer allt att se ut som nu. Det vill säga att det fortsättningsvis kommer att stå tågvagnar uppställda på platsen. Målet är dock att dessa ska försvinna.

Det slutgiltiga beslutet om ett köp kommer att tas på kommunfullmäktigemötet den 19 juni.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser