Annons

Kommunal policy för att minska användningen av plast antagen

Plast i olika former sprids i allt för stor utsträckning på land och i vattenmiljöer och kan påverka fortplantning och överlevnad hos olika organismer. Nu tar Landskrona stad ett samlat grepp för att hantera plastprodukter på ett hållbart sätt.

Annons
 

Den 29 april antog kommunfullmäktige i Landskrona stad en policy för hur man ska använda plastprodukter i staden och de kommunala bolagen. Målet är att minimera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Tanken är att policyn ska reglera hur alla delar av organisationen väljer, hanterar och återvinner plastprodukter.
– Användningen av plastprodukter är en viktig miljöfråga som påverkar både människor, djur och vattenmiljöer. Genom den här policyn tar vi ett samlat grepp om frågan och får ett helhetsperspektiv, säger miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (mp),

Beslutet innebär att varje förvaltning och kommunalt bolag skall inventera sin användning av plast i olika produkter en gång per mandatperiod.
– Plaster finns överallt runt oss i det vardagliga livet, och försvinner tyvärr inte när de har tjänat ut sitt syfte. Vi måste därför lära oss att hantera plastprodukter på ett hållbart sätt. Policyn är ett sätt att uppnå det, säger Jörgen Hanak, förvaltningschef på miljöförvaltningen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser