Tvätta bilen på biltvätten

Göran Olsson driver GO Biltvätt på Västra Fäladen och han visar hur man tvättar sin bil miljövänligt.
Göran Olsson driver GO Biltvätt på Västra Fäladen och han visar hur man tvättar sin bil miljövänligt.

Två tredjedelar av alla biltvättar sker direkt på gatan. Därför går nu NSVA ut och varnar för att de så kallade fultvättarna skadar miljön. Istället för att tvätta bilen på gatan så bör fordonet tas till biltvättar.

Fultvättarna är biltvättarna som sker hemma på gatan eller på parkeringen, där smutsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. Dagvattensystemet är till för att leda bort regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Det är inte till för förorenat vatten och dagvattnet leds därför inte till något reningsverk. Det leds direkt ut i närmsta bäck, sjö, å eller hav. Smutsen på bilarna innehåller oljerester och tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och är svåra för naturen att bryta ner.
– Det är ungefär 20 miljoner fultvättar som förorenar vår närmiljö varje år. Tvättvattnet innehåller olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Tvätta istället bilen på en biltvätt. Då bidrar du till en bättre miljö, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Ett miljövänligt alternativ är att tvätta bilen på en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. GO Biltvätt på Västra Fäladen är en sådan.
– Reglerna är mycket hårda men hos oss kan man tvätta miljövänligt, säger Göran Olsson som äger GO Biltvätt på Västra Fäladen.
– Tungmetaller, oljerester och föroreningar av olika slag samt tensider och andra kemikalier som finns i bilschampo och avfettningsmedel hamnar i tankar hos oss. Allt renas och de restprodukter som är farliga samlas och transporteras med speciella tankbilar till LSR, allt för att det inte ska hamna i det vanliga avloppsvattnet, förklarar han.

Från NSVA vädjar man nu till allmänheten.
– Att tvätta bilen på gatan är precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Så vill du bada i rena sjöar och hav så tvätta bilen på en biltvätt, säger Pär Gustafsson.

Till arkivet