Från Krönleins till Finn

Är du nyfiken på den lokala ölhistorian så ska du bege dig till museet på torsdag.
Är du nyfiken på den lokala ölhistorian så ska du bege dig till museet på torsdag.

Från Krönleins till Finn. Bryggare och bryggeriarbete i Landskrona 1888 – 2018, så lyder rubriken på torsdagens  Arbetshistoriska seminarium som hålls på Landskrona museum på torsdag och som är öppet för allmänheten.

Sett i ett historiskt perspektiv har öl och svagdricka haft en central position i det svenska kosthållet. Det var en energirik dryck som till skillnad mot vattnet var någorlunda rent. Bryggningen bedrevs småskaligt och hantverksmässigt i hemmen eller av små lokala bryggerier. Från 1800-talet slut industrialiserades branschen och bryggerierna blev allt större och allt färre. I Landskrona verkade Krönleins bryggeri mellan 1888 och 1962. Idag ser vi hur det växer fram lokala bryggerier, så kallade mikrobryggerier. I detta sammanhang ses det förindustriella hantverksmässiga bryggandet ofta i ett nostalgiskt skimmer. Under seminariet diskuterar historikern Mikael Ottosson från Lunds universitet och Joacim Larsen, VD på Brygghuset Finn i Landskrona ölbryggningens kulturhistoria, drivkrafter och framtid.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet.

Torsdag 25/4, kl. 18.30 – 20, Landskrona museum.

Till arkivet