Annons

Så många har lärarlegitimation på ditt barns skola

85 % av lärarna på Alléskolan hade under höstterminen 2018 lärarlegitimation. Det är en bra bit över det snitt på 67 % som gällde i Landskrona som helhet då.

För ett par veckor sedan skrev vi om att lärarbehörigheten i Landskronas grundskolor i genomsnitt låg på 67 procent, allt enligt statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat. Endast fem skånska kommuner uppvisade lägre siffror. Något som fick Carina Leffler, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen, att reagera och uttrycka att hon vill se fler behöriga lärare i Landskrona. Landskrona Direkt kan idag publicera uppgifter på hur många behöriga lärare, det vill säga undervisande personal med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, det finns på Landskronas grundskolor.

Annons
 

– Som administratör på Albanoskolan anser jag att artikeln är viktig och korrekt men att det är olyckligt att ni har valt att ha Albanoskolans byggnad som bild till artikeln och det känns lite missvisande för just vår skola. Vi har 79 procent behörighet bland vår undervisande personal och kommer att ligga på 95 procent till hösten då vår personal fortbildar sig för att få behörighet i de ämnen de undervisar i. Jag är väldigt stolt över vår fina skola och vår duktiga personal, skrev Annelie Malmlöf, skoladministratör på Albanoskolan, till oss efter publiceringen av artikeln Skolchef vill se fler behöriga lärare.

Statistik framtagen av Landskrona stad (på Landskrona Direkts begäran) visar att samtliga kommunala grundskolor förutom Härslövs skola ligger en bit över snittet som Skolverket presenterade. Under höstterminen 2018 såg behörigheten ut enligt följande:

Albanoskolan 77,8
Alléskolan 85,0
Asmundtorps skola 81,5
Dammhagskolan 87,0
Emiliaskolan 70,0
Glumslövs skola 82,2
Härslövs skola 60,0
Pilängsskolan 94,1
Resursskolan 100
Sandåkerskolan 81,1
Seminarieskolan 78,0
Tusenskönan 75,0
Västervångskolan 83,3
Uranienborg 100

Friskolorna har det svårt med procenten
Motsvarande andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne hos friskolorna i Landskrona är enligt Skolverkets statistik 55,5 procent under höstterminen 2018.
Så låga siffror vill rektorerna vid de fristående skolorna knappt kännas vid. Ingen av de rektorer Landskrona Direkt varit i kontakt med har kunnat uppge en jämförelsesiffra med de kommunala så som det såg ut HT 2018, utan istället väljer man att säga hur det ser ut just idag.

Specialregler för IES
Vad beträffar Internationella Engelska Skolan så gäller speciella regler för lärarlegitimation och behörighet uppger man på Skolverket.
– Eftersom de är undantagna kravet på legitimation redovisar vi inte denna statistik på vår hemsida, säger Per Andersson, pressekreterare och nyhetsredaktör vid Skolverkets kommunikationsavdelning och förklarar att en sammanställning typ den som finns för de kommunala skolorna inte kan tas fram med hjälp av befintliga datasystem när det gäller IES.

När Landskrona Direkt undrar hur detta kommer sig , hänvisas vi till regeringens proposition 2010/11:20 rörande Lärarlegitimation som regeringen Reinfeldt tog fram och där det finns ett förarbete med resonemang kring att “lärare får undervisa även om de inte har legitimation, bland annat för lärare i skolor med annat undervisningsspråk än svenska.”
Jo tack, men varför?

Chris Nilsson rektor på Internationella Engelska Skolan i Landskrona är emellertid mycket tillmötesgående.
– Av våra 36 lärare så är två under utbildning varar en endast har en tenta kvar och en är redan behörig förskollärare som pluggar vidare. En utländsk lärare har ett TEFL (teaching English as foreign language) certifikat. Dessa tre räknas tekniskt som obehöriga, förklarar han.
I övrigt har alla lärare en svensk eller utländsk behörighet. Så 91 procent får jag det till, säger Chris Nilsson och förtydligar sig.
– Det ska sägas att ibland räknas utländska lärare inte som behöriga av SCB. De anses dock behöriga av skollagen och Skolinspektionen. Därför kan våra siffror variera.

Sandra Kanaryd, är rektor på PeterSvenskolan.
– Vår totala andel behöriga och legitimerade lärare är  82,3 procent, säger hon och tillägger.
– De som är “pedagogiskt obehöriga”  inom PeterSvenskolan har alla en gymnasieexamen inom barn och fritidsutbildningen eller läst pedagogiska kurser. Vi har utbildad och behörig personal  inom elevhälsoteamet: specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och kurator.

Behörighetssiffrorna som Skolverket redovisar för Landskrona School of Sports AB sträcker sig bak till 2017/2018 och är mindre smickrande. Då innehade blott drygt 40 procent  lärarlegitimation och behörighet i ämnet.
– Siffran är idag 73 procent legitimerade lärare på skolan, men du behöver höstsiffran om det är den du jämför tänker jag? Jag återkommer, sa Fredrtik Vigre för en vecka sedan.

Den som väntar…
De må vara goda pedagoger men svara på en snabb och enkel fråga om lärarlegitimation tar sin tid. Säbyholms Montessori och Kunskapsskolan får nog se över sina svarsrutiner för inte ska det behöva ta en dryg vecka att återkoppla.
– För närvarande har vi 72,7 procent legitimerade lärare av totalt 23 stycken, låter Pontus Asperheim, biträdande rektor på Säbyholms Montessori meddela.

Slutligen har även Per Algback, rektor på Kunskapsskolan i Landskrona, inte heller kläm på att vi vill ha svaret i procent och för att kunna jämföra med de kommunala skolorna siffrorna som det såg ut HT 2018. Istället svarar han.
– Vi har 19 tjänster. Av dessa har, 15 lärarlegitimation. Tre har läst ämnesbehörigheten på universitet/högskola, men saknar examensarbetet. En har läst annan högskoleutbildning och ska söka in till lärarutbildningen (pedagogiken) till hösten, svarar han och tillägger helt enligt regelboken.
– Givetvis är det bara legitimerade lärare som har en tillsvidareanställning.

Frågan är om inte SCB, Skolverket och rent av utbildningsförvaltningen får se över sina rutiner för hur skolor ska redovisa relevanta uppgifter för föräldrar och andra intresserade av verksamheterna. Skolpengen är densamma och då bör väl redovisningen kunna ske på jämförelsevis likartade grunder, eller? 

Läs mer: Skolchef vill se fler behöriga lärare.

Statistik från Landskrona stad

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser