Trycket i vattenledningen kan variera

Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.
Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.
Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.
Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Som vi berättade redan 2016 bygger NSVA om Säby tryckstegningsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad.  Det regionala VA-bolag är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer.
– När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktions- och kapacitetsprovningar av anläggningen, vilket vi planerar göra under vecka 15-17,  säger projektledare Jenny Juliusson. 

När provning av utrustning pågår kan boende i Landskrona tätort uppleva ändrat tryck och flöde i ledningarna. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Detta är ofarligt uppger NSVA. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.
– Projektet har hela tiden följt uppsatt tidsplan. Vi har ökat driftsäkerheten inför framtiden och ser fram emot driftsättning, avslutar Jenny Juliusson. 

Läs mer
Driftsäker vattenförsörjning

Till arkivet