Annons

Trycket i vattenledningen kan variera

Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Säby tryckstegringsstation som den kommer att se ut exteriört efter ombyggnaden. Arkitektskiss: Projektengagemang VattenPartner AB/NSVA.

Som vi berättade redan 2016 bygger NSVA om Säby tryckstegningsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad.  Det regionala VA-bolag är nu i slutfasen av invändiga installationsarbeten för uppgradering av anläggningen med modernare komponenter och processer.
– När detta inom kort är klart så kommer vi att påbörja funktions- och kapacitetsprovningar av anläggningen, vilket vi planerar göra under vecka 15-17,  säger projektledare Jenny Juliusson. 

Annons
 

När provning av utrustning pågår kan boende i Landskrona tätort uppleva ändrat tryck och flöde i ledningarna. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. Detta är ofarligt uppger NSVA. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.
– Projektet har hela tiden följt uppsatt tidsplan. Vi har ökat driftsäkerheten inför framtiden och ser fram emot driftsättning, avslutar Jenny Juliusson. 

Läs mer
Driftsäker vattenförsörjning

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser