Kommunala fartkameror

Boende på Strandvägen och i Nedre Borstahusen har ingen fjärrvärme
Trafikhinder på Strandvägen räcker inte för att dämpa farten. Nu vill S att det monteras upp kommunala fartkameror för att förmå bilisterna att sänka hastigheten.

Debatten om buskörning och fortkörning i tätbebyggt område blossar upp lite då och då. Inte minst på Landskrona Direkts Planket händer det att insändare från läsare handlar om just detta. Nu motionerar Socialdemokraterna i Landskrona om kommunala fartkameror.
– Många människor upplever det som en otrygghet när bilar buskör i bostadsområden och inne i centrum, säger Jonas Esbjörnsson (S).

Många människor i Landskrona upplever att vägarna inne i staden eller i bostadsområden är rena motorvägar eller till och med är racingbanor.
– Fast vi har provat en längre tid att sänka hastigheter och bygga olika farthinder så fortsätter dessa körningar.

S föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge i uppdrag till Teknik- och fritidsnämnden att utreda möjligheter att montera upp kommunala fartkameror samt att utreda om det är juridiskt möjligt för kommunen att montera egna fartkameror.

Till arkivet