Annons

Skolchef vill se fler behöriga lärare

Landskronas skolor hamnar på en 148:e plats i landet när Lärarförbundet rankar Sveriges 290 kommuner.

Var tredje lärare i Landskrona är obehörig. Skolchefen vill och tror på sikt att detta kommer att förbättras avsevärt.

Lärarbehörigheten minskar i två tredjedelar av de skånska kommunerna – Landskrona inte undantaget. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat.

Annons
 

I december 2018 hade motsvarande 72 procent av lärarna i grundskolan i Skåne län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I Landskrona är motsvarande siffra 67 procent. Blott fem skånska kommuner är sämre.

Trenden med färre behöriga lärare i skolan syns i hela landet och har pågått nu i flera år.
– Lärarförbundets statistik är gemensam för fristående och kommunala verksamheter. För de kommunala skolorna i Landskrona har behörigheten gått från 70,1 år 2014 till 68,4 år 2018 Det är i paritet med Malmös kommunala skolor. De fristående verksamheterna ligger i allmänhet lägre, vilket drar ner statistiken, säger Carina Leffler, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.

Under det senaste året är förändringen i Landskrona  −2,4 procent sett i antalet heltidstjänster med behörighet. Frågan är hur utbildningsförvaltningen resonerar för att vända trenden.
– Vi arbetar med organisera för att optimera organisationerna i skolan även gällande ämnesbehörigheten, det vill säga att våra legitimerade lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i. Med dagens legitimationskrav kan man inte lägre ha klasslärare på samma sätt som förr, ämnesbehörigheten spelar också en stor roll. Landskrona stad är också med i Malmö universitets pilot för att skapa nya sätt att locka fler till läraryrket, berättar Carina Leffler.

Vad beror det på att Landskrona saknar en tredjedel behöriga lärare?
– Det är lärarbrist i landet generellt. Snittbehörigheten i Sverige är 70,5% och de kommunala skolorna i Landskrona ligger på 68,4%, det vill säga något lägre, svarar hon och är optimistisk i sin strävan att få fler behöriga lärare till Landskrona.
– Jag vill att vi ska arbeta för att nå 100 procent lärarbehörighet i undervisningen här i Landskrona. Den är utmaning med dagens lärarbrist och här behöver vi hitta kreativa lösningar så att vi lockar hit men även använder våra lärare på bästa sätt. 100 procent är målbilden, för alla våra elevers skull, avslutar hon.

 

STATISTIK LÄRARBEHÖRIGHET I LANDSKRONA

En kommentar till "Skolchef vill se fler behöriga lärare"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Så många har lärarlegitimation på dit barns skola

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser